srssersssdgimvssmicdsd

Priznanje izjemen dijak Šolskega centra Velenje je prejel gimnazijec Nejc Zajc

Nejc Zajc je v letih šolanja na gimnaziji velikokrat pokazal svojo izjemnost, veliko učno nadarjenost, željo po sodelovanju, delavnost, skrb za sošolce in raziskovalno vnemo. Vsa leta je dosegal odličen uspeh, od tega tri leta s samimi odličnimi ocenami. Kot maturant je celo šolsko leto prostovoljno vodil matematični krožek za dijake tretjega letnika. Njegova najmočnejša področja so naravoslovne vede, če pa mu je ostalo kaj prostega časa, se je z veseljem (in za dušo) udeležil tudi obiskov izbranih umetniških prireditev v okviru šole; pred vstopom v gimnazijo je namreč zaključil nižje glasbeno izobraževanje za harmoniko.

Na gimnaziji je dosegel zlato Preglovo plaketo iz znanja kemije in dve zlati priznanji iz logike. Na tekmovanjih iz znanja fizike je posegal po najvišjih mestih, čeprav ni tekmoval s svojimi vrstniki, ampak z leto starejšimi dijaki. Osvojil je tri zlata priznanja ter ob tem prejel dvakrat 2. in enkrat 1. nagrado.

Njegovi največji dosežki pa so zagotovo v matematiki. V vseh štirih letnikih je prejel zlato Vegovo priznanje v kategoriji A, ter ob tem prejel dvakrat 3. in enkrat 2. nagrado. V drugem letniku se je uvrstil v slovensko ekipo, ki je sodelovala na Sredozemskem mladinskem matematičnem tekmovanju v Italiji. V istem šolskem letu se je kot član slovenske ekipe udeležil Srednjeevropske matematične olimpijade v Avstriji. Ta dosežek je naslednje leto nadgradil s ponovno udeležbo na Srednjeevropski matematični olimpijadi v Litvi, na kateri je osvojil dve srebrni medalji (eno med posamezniki in eno v ekipni konkurenci). Kot dijak tretjega letnika se je uvrstil tudi v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na najprestižnejšem tekmovanju za dijake – Mednarodni matematični olimpijadi v Braziliji – in v tej svetovni konkurenci mladih matematikov je prejel pohvalo. Tudi v letošnjem šolskem letu se je uvrstil v slovensko ekipo za Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje v Italiji.

Nejc kljub svojim dosežkom ostaja skromen fant, ki je bil vedno pripravljen pomagati sošolcem in drugim dijakom. Tudi profesorji se ga bomo spominjali kot premišljenega in preudarnega sogovornika, ob katerem bomo v svojo spominsko zapuščino z velikimi črkami zapisali, da smo ponosni, da smo bili njegovi učitelji.

Preberi več

Priznanje izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti je prejela Aida Babajić

Aida Babajić je dosegla odličen učni uspeh v vseh letih izobraževanja. Dvakrat je prejela srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju Več znanja za več turizma. Je prejemnica srebrnega priznanja na državnem tekmovanju iz angleškega jezika ter srebrnih priznanj iz nemške bralne značke. Aida je v vseh letih šolanja zelo napredovala tako osebno kot na poklicnem področju. Samostojno izvaja turistična vodenja po Velenju tudi za mednarodno občinstvo. Izpopolnjevala se je na start up vikendih in podjetniškem tekmovanju POPRI. Njeno sodelovanje pri dejavnostih šole je neprecenljivo, postavlja jo v vrh najprizadevnejših in najuspešnejših dijakov Šole za storitvene dejavnosti.

Preberi več

Priznanje izjemen dijak Elektro in računalniške šole je prejel Luka Hergold

Luka je izjemen in odličen dijak – ne izstopa samo učno, pri raziskovanju in dosežkih s tekmovanj, temveč je tudi izjemen človek. Vedno je pripravljen narediti več, sodelovati, pomagati, pa naj bo učiteljem, sošolcem ali drugim. Lahko rečemo, da se znajde v različnih vlogah in vse izvrstno opravi.

Vsa svoja srednješolska leta je odličnjak z odliko. Že v 2. in 3. letniku je dobil zaradi svojih raznolikih udejstvovanj priznanje ERŠ. Področje njegovega delovanja obsega zelo širok razpon zanimanja; tako se je udeleževal matematičnih tekmovanj, na katerih je dosegel tri bronasta priznanja in dve srebrni, terdosegel tudi bronasto priznanje v logiki. Njegova pisateljska žilica ga je vodila na tekmovanja za Cankarjevo priznanje, kjer je dosegel dve bronasti priznanji. Tudi znanje tujega jezika mu ni tuje, saj je osvojil dve srebrni bralni znački Epi Reading Badge in bronasto priznanje na tekmovanju Poliglot. V 3. letniku se je kot izjemni dijak izpopolnjeval na praktičnem usposabljanju na Portugalskem.

Luka je timski človek, rad se povezuje s sošolci; lani je sodeloval v skupini, ki je na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije za raziskovalno nalogo dobila prvo zlato priznanje. Tudi letos je uspešno sodeloval v skupini, ki je z zanimivo poslovno idejo dosegla 3. mesto na start up vikendu v Velenju ter se uvrstila v ožji izbor ekip na tekmovanju ‘Izbor najperspektivnejših dijaških idej’ agencije SPIRIT. Prav tako je letos sodeloval v skupini s projektno nalogo na Forumu mehatronike, za katero so prejeli srebrno priznanje. Na letošnjem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so kot skupina prejeli prvo zlato priznanje. V lanskem šolskem letu je Luka sodeloval v ekipi Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, zaradi česar je uredil evropski kotiček na šoli, pripravil proslavo ob otvoritvi evropskega kotička ob dnevu Evrope, predstavitvi Evropske unije za 3. letnike ERŠ in ŠSD in se oktobra udeležil parlamentiranja mladih Evrope v Strasbourgu.

Vedno se je aktivno vključeval v obšolske dejavnosti, v katerih je razvijal svoje zanimanje za različne stvari, komunikativnost, družabnost, ustvarjalnost. Znanje je dosegal z odprtim učenjem in  samospoznavanjem novih perspektiv, k čemur ga je usmerjalo zelo odgovorno razmišljanje o prihodnosti.

Luka vsa leta na ERŠ nikoli ni rekel »ne, ne bom«, ampak se je lotil izziva in vanj vložil vse svoje znanje in sposobnosti. Izkazal se je tako individualno kot sodelujoč v skupini, saj ima izjemne vodstvene in kooperativne sposobnosti.

Aktiven je tudi zunaj šole v svojem ustvarjalnem prostem času, saj že tri leta promovira ERŠ na OŠ v Slovenj Gradcu. Prav tako s svojo umetniško žilico poslikava skejte, izdeluje in razstavlja origamije in –  kot pravi sam – zelo rad potuje in raziskuje nove kraje, kulture in spoznava nove ljudi.

Zagotovo si zaradi svojega odgovornega in raznolikega dela naziv izjemnega dijaka resnično zasluži.

Preberi več

Priznanje izjemen dijak Šole za rudarstvo in varstvo okolja je prejel Tadej Jezernik

Tadej Jezernik je med šolanjem na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja v programu Okoljevarstveni tehnik dosegel velik osebnostni razvoj in se oblikoval v vsestransko, zanesljivo in odgovorno osebo. Že v prvem letniku je kot junior ambasador Unicefa potoval na Švedsko, kjer je predstavil participacijo mladih v Sloveniji. Nekaj mesecev kasneje je odpotoval v Nemčijo na Vrh mladih J7, kjer je svoja stališča predstavil tudi nemški kanclerki Angeli Merkel. Njegova želja po sodelovanju pri številnih projektih ter prostovoljnih aktivnostih ga je pripeljala do naziva Dijak naj prostovoljec v velenjski občini in tako se je udeležil državnega sprejema na Brdu pri Kranju. Rad je sodeloval pri šolskih projektih, kot so: Zemljo so nam posodili otroci, radijska oddaja Srednješolska desetka in Dobro jutro ter kviz Moja dežela. Dosegel je bronasto priznanje pri zgodovinskem tekmovanju in tekmovanju iz znanja fizike. Kot mladi raziskovalec je prav tako prejel bronasto priznanje za raziskovalno nalogo.

Tadej je bil vedno pripravljen sodelovati pri informativnih dnevih in promociji šole, na katerih je z vso srčnostjo predstavljal program Okoljevarstveni tehnik. V razredu je nesebično pomagal sošolcem, jih vzpodbujal ter se dobro povezoval tudi z učitelji.

Preberi več

Priznanje izjemen dijak Strojne šole je prejel Timotej Kreft

Timotej Kreft je v 3. letniku dosegel tretje mesto na mednarodnem tekmovanju Balkan Junior 2017, udeležil se je tudi tekmovanja v tehničnem risanju. Vsa štiri leta je sodeloval v šolskem inštrumentalnem orkestru, dve leti pa tudi prepeval v oktetu Strojne šole in Šole za rudarstvo in varstvo okolja. V vseh letih izobraževanja je dosegal odličen učni uspeh in bil hkrati podpredsednik razredne skupnosti.

Izjemno se je angažiral pri promociji Strojne šole in drugih aktivnostih na šoli, kot so informativni dnevi, kviz, mnogoboj družabnosti, predaja ključa … Že več let prepeva v Moškem pevskem zboru Franc Klančnik iz Šmartnega ob Paki, v katerem z ubranim petjem uspešno predstavlja našo domovino v različnih mednarodnih projektih. Prav tako je srčen čebelar. Kot pravi, mu čebele predstavljajo pomiritev in sprostitev v natrpanem vsakdanjiku.

Timotej je samozavesten fant, ki se je znal zavzeti za svoj razred in ga tudi nemalokrat nasmejal. Skoraj ni bilo izleta, da ga ne bi popestril s svojo harmoniko in pozitivno energijo. Mnogokrat je bil povezovalni člen med učitelji in razredom – v dobrem in slabem. Od prvega letnika naprej se je razvijal v premišljenega mladeniča z jasno zastavljenimi cilji.

Študij bo nadaljeval na višji šoli v Celju, pri čemer mu želimo vsaj tolikšne uspehe, kot jih je nizal pri nas.

Preberi več

Priznanje izjemen dijak Gimnazije je prejel Luka Jevšenak

Luka je dosegel odličen učni uspeh v vseh letih šolanja. Na državnih tekmovanjih je iz znanja matematike, fizike, astronomije, računalništva ACM, logike in za izdelavo raziskovalnih nalog osvojil skupaj 9 zlatih in 8 srebrnih priznanj, v 4. letniku tudi zlato Preglovo plaketo iz kemije. V okviru zlatih priznanj je dosegal tudi najvišja mesta: štiri 1. mesta – iz logike, fizike, matematike (2017) in za raziskovalno nalogo Mikrogravitacija kometov (leta 2016) ter 2. mesto iz računalništva ACM (2017) in 3. mesto v logiki v letih 2016 in 2018.

Leta 2017 je zastopal Slovenijo na Sredozemskem mladinskem matematičnem tekmovanju v Rimu in z ekipo osvojil 3. mesto.

V Gibanju mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline je izdelal in predstavil tri raziskovalne naloge s področij fizike, astronomije in računalništva: Mikrogravitacija kometov (2016), Tatooine in podobni planeti (2017) in Projekt gravitacija (2018). Poleg priznanj na regijskih in državnih srečanjih mladih raziskovalcev daje nalogam še posebno vrednost dejstvo, da je revija Fizika v šoli objavila povzetka prvih dveh raziskovalnih nalog kot obširna strokovna članka. Naloga Tatooine in podobni planeti je bila predstavljena tudi na 4. konferenci učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK oktobra 2017 v Laškem.

Luka je vzoren dijak in preudaren mladostnik, ki stoji trdno na tleh. Sošolcem je ves čas šolanja nesebično pomagal pri različnih predmetih. Kljub svojim dosežkom na tekmovanjih pa je ostal skromen in enakovreden član razreda. Sodeloval je tudi pri promociji šole. Sošolci z razredničarko in učitelji smo ponosni nanj.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660