srssersssdgimvssmicdsd

Projekti

Na ŠCV se redno vključujemo v različne domače in mednarodne projekte, saj je projektno delo naša stalnica že od leta 1973. S projektnim delom pojmujemo projekte, za katere ima ŠCV sklenjeno posebno pogodbo o sodelovanju, v kateri so opredeljeni vsebinski in finančni pogoji dela. Projektno delo obsega vzgojno-izobraževalno delo, razvojno-raziskovalno delo na aktualnih pedagoških in strokovnih vsebinah, izmenjave dijakov in študentov, praktično usposabljanje ali mobilnost dijakov in študentov, izvajanje storitev za trg ter različne oblike sodelovanja s partnerji. Z izvajanjem projektov osvajamo sodobna strokovna znanja in kompetence, katerih uporabnost pogosto preizkusimo v mednarodnem okolju, poleg tega omogočajo pridobivanje uporabnih znanj in izkušenj na podlagi ciljno usmerjenega dela na opredeljeni tematiki. Pridobljena znanja in izkušnje nato prenašamo v vzgojno-izobraževalne aktivnosti.

Mreža projektnih partnerjev Šolskega centra Velenje je razprostranjena po vsej Evropski uniji in tudi širše, v projektih pa sodelujemo z izobraževalnimi organizacijami (univerze, raziskovalne inštitucije, šole), s podjetji in tudi z različnimi nacionalnimi in lokalnimi inštitucijami (podjetniški inkubatorji, razvojno-raziskovalni zavodi, občine, ministrstva…).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660