srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje je najmlajša šola ŠC Velenje in največja po številu izobraževalnih programov (13) s področja strojništva (Strojni tehnik, Avtoserviser, Avtoservsini tehnik, Mehatronik operater, Strojni mehanik (tudi v vajeniški obliki), Oblikovalec kovin – orodjar, Inštalater strojnih inštalacij, Pomočnik v tehnoloških procesih, geotehnike – rudarstva (Geotehnik, Geostrojnik rudar) in okolja (Okoljevarstveni tehnik).

Pouk izvajamo na treh lokacijah, na Trgu mladosti, Medpodjetniškem izobraževalnem centru, ki je most med izobraževanjem in gospodarstvom, bodoči geotehniki in geostrojniki rudarji pa vsebine praktičnega pouka v celoti opravljajo na deloviščih Premogovnika Velenje.

Dijaki že v času izobraževanja navezujejo stike s svojimi bodočimi delodajalci pri katerih opravljajo praktično usposabljanje z delom. Vsako leto omogočamo našim dijakom tudi različne mednarodne mobilnosti, tako so se dijaki v lanskem šolskem letu usposabljali v različnih podjetjih v Nemčiji, na Češkem, Malti in na Potrugalskem.

Vsako leto se udeležujemo srečanj in tekmovanj v Sloveniji in tujini (srečanje strojnih šol, srečanje okoljevarstvenikov, tekmovanje mladih mehanikov in varilcev, tekmovanje na tehnični olimpijadi, Forumu mehatronike in Balkan juniorju …)

Dijaki pa ob pouku, ki poteka v dopoldanski izmeni, obiskujejo tudi različne krožke (krožek računalniško podprtih tehnologij), sodelujejo v glasbeni skupini in pevskem zboru ter pri prostovoljnem delu.

Vseskozi se trudimo za dobro sodelovanje vseh; dijakov, učiteljev in staršev, saj smo prepričani, da je to zagotovilo soustvarjanja uspehov naših dijakov oz. nas vseh.

Predstavitev ŠSGO na VTV

Zgodovina ŠSGO

ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE
Ravnatelj I Peter ROZMAN I +386 3 896 06 16 I peter.rozman@scv.si 
Šolska svetovalna služba I Nina GOŠNIK SIMEONOVIĆ I 03 896 06 77 I nina.gosniksimeonovic@scv.si

Izobraževalni programi:
Strojni tehnik
Geotehnik
Okoljevarstveni tehnik
Avtoserviser
Mehatronik operater
Strojni mehanik – tudi v vajeniški obliki
Oblikovalec kovin-orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Geostrojnik rudar
Pomočnik v tehnoloških procesih
Strojni tehnik PTI
Avtoservisni tehnik PTI
Geotehnik PTI

Več informacij najdete na http://ssgo.scv.si/sl/

Šolski center Velenje

Šolski center Velenje je javni zavod in izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 26 srednješolskih in 5 višješolskih izobraževalnih programih.

Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, ki so predvsem strokovnjaki z izkušnjami v gospodarstvu.

Imamo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnim razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih projektih.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskemu učenju in pridobivanju čimbolj uporabnih znanj.

Naši dosežki na različnih področjih so jamstvo, da resnično znamo delati z mladimi tako, da so uspešni, dobri, odlični, zlati in diamantni! Vabljeni pod mavrico znanja.

Zgodovina ŠC Velenje

Spremljajte nas na:

 Instagram ŠC Velenje

 Facebook ŠC Velenje

 YouTube ŠC Velenje

 Splet ŠC Velenje

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660