srssssersssdgimvssmicdsd
  • Šolski center Velenje
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Darujmo – osrečimo

Spoštovani!

Od nekdaj so dijaška leta ena najlepših. Ob tem dejstvu pa se dijaki velenjske gimnazije zavedajo, da so nekateri njihovi sošolci in sošolke iz socialno šibkejših družin. V želji, da bi se skupaj udeleževali gimnazijskih strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, športnih in kulturnih dni, tekmovanj, nepozabne maturantske ekskurzije, šole v naravi idr. (ob)šolskih dejavnosti, organizirajo skupaj s Šolskim skladom Gimnazije Velenje v sredo, 25. januarja, ob 19. uri v Domu kulture Velenje 4. dobrodelni koncert Darujmo – osrečimo.

V kulturnem programu bodo nastopili dijaki umetniškega oddelka velenjske gimnazije, mladi in uveljavljeni glasbeniki Glasbene šole Velenje ter poseben gostji.

Z dobrodelnim koncertom zbrana sredstva od prodanih vstopnic (cena 5 eur) bodo razdeljena dijakom velenjske gimnazije  v tem šolskem letu.

Osrečimo – darujmo s prisotnostjo na gimnazijskem dobrodelnem koncertu!  Podprimo dijaško solidarnost!

Šolski sklad Gimnazije Velenje in kolektiv gimnazije

Preberi več

Rezultati volitev dijakov v svet ŠC Velenje

Na volitvah predstavnikov dijakov v svet Šolskega centra Velenje, ki so bile 14. 12. 2016 so kandidati šol dosegli naslednje rezultate:

  1. TADEJ JEZERNIK, Šola za rudarstvo in varstvo okolja 10,5 %,
  2. GREGOR LESJAK, Strojna šola, 22,5 %,
  3. SEBASTJAN ČRETNIK, Elektro in računalniška šola, 26 %,
  4. MERIMA MERZLAK, Šola za storitvene dejavnosti, 17% in
  5. KARIN TURNER, Gimnazija, 24 %.

Na podlagi rezultatov volitev sta v svet Šolskega centra Velenje izvoljena Sebastjan Čretnik in Karin Turner.

Preberi več

Pomoč Medobčinski zvezi prijateljev

Dijaki 1. in 2. letnika programa trgovec, Šole za storitvene dejavnosti, so tudi letos, kot že dve leti do sedaj, pomagali Medobčinski zvezi prijateljev mladine pri zavijanju 2000 daril, ki jih vsako leto prejmejo od dedka Mraza otroci iz Velenja in okolice.

Preberi več

Odprtje razstave

V četrtek, 8. decembra, bo ob 18. uri odprtje razstave Jaslice in Pisano slovo od leta 2016 ter prisluhnili kvartetu Svit.

Preberi več

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019

Udeležencem je omogočena vključitev v različne brezplačne programe, ki jih delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let. Gre za projekt, ki je namenjen pridobivanju temeljnih in poklicnih znanj, spretnosti in veščin (kompetenc), kar naj bi pripomoglo k boljši zaposljivosti udeležencev.

Preberi več

Proč s petardami in drugimi pirotehničnimi sredstvi v prazničnih dneh

Šolski center Velenje poziva vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in z lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev. V prazničnih dneh je še vedno, kljub prepovedi, uporaba pirotehničnih sredstev zelo pogosta.

Prav tako je potrebno v tem času posebno pozornost nameniti tudi živalim, saj jih različna pirotehnična sredstva zelo vznemirjajo.

Preberi več

Zmagovalni pogrinjek

V avli Mestne občine Velenje si lahko ogledate zmagovalni pogrinjek Šole za storitvene dejavnosti Velenje, ki je na 63. gostinsko turističnem zboru Slovenije z mednarodno udeležbo, Radenci 2016, osvojil zlato kolajno. V tekmovalni kategoriji „Priprava in razstava svečanega pogrinjka“ so razstavljali na temo „Kulinarična pustolovščina krokodilčka“.

Preberi več

Pionirska zaobljuba ob 20-letnici ŠSD

V torek, 29. 11. 2016, so dijaki v sklopu praznovanja šole že tretjič izvedli šolski projekt Zgodovinska zanka.

Namen projekta je interpretacija zgodovine-dediščine Velenja za ponudbo interaktivnega turističnega doživetja. Projekt podpirajo TIC Velenje, Muzej Velenje in TD Velenje z rekviziti (grajska oblačila, helebarde, florete, rutice, čepice…). Z izvedbo projekta pridobijo dijaki kompetence turističnega informatorja, turističnega vodenja, javnega nastopanja ter oblikovanja turističnega produkta.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660