Gimnazija

https://www.youtube.com/embed/5UevkD6iEas

Naj spoštovanje in znanje uresničujeta naše sanje. Znanje, torej poučevanje, je pri nas na prvem mestu, takoj za njim pa sledi spoštovanje in medsebojno zaupanje, ki naj prežema vse naše medsebojne odnose.

Skupaj z vami želimo ustvarjati sproščeno, prijazno in varno okolje za vse zaposlene, dijake in starše, okolje, ki dijakom ob visoki kvaliteti pridobljenega znanja omogoča razvoj vseh njihovih potencialov. Šola naj ne bo le hram učenosti, ampak tudi prostor za druženje, ustvarjanje in uresničevanje mnogoterih talentov.

Gimnazija Velenje je odprta šola, ki se povezuje navzven, z institucijami in gospodarstvom v našem ožjem, širšem in mednarodnem okolju. Spodbujamo ideje dijakov in učiteljev in skupaj z njimi iščemo možnosti za njihovo uresničitev.

Ponujamo vam kvalitetno izobraževanje, pester izbor programov, šolskih in obšolskih aktivnosti, od vas pa je odvisno, koliko svojih potencialov boste izkoristili. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti, pomembno je, da jih prepoznate in jih v največji meri izkoristite.

Največja ovira na poti do uspeha smo pogosto mi sami, z omejitvami, ki si jih postavljamo. Če smo sposobni videti cilj, bomo vedno našli tudi pot do njega. Pri tem pa je zrlo pomemben optimizem in pozitivna naravnanost. Vsak od nas je sposoben velikih dosežkov, sam pa mora odkriti, na katerem področju.

Zato bodite do sebe dovolj zahtevni, imejte jasno zastavljene cilje in zaupajte v svoje sposobnosti. Ne bojte se pogumnih korakov, drznite si sanjati velike sanje.

Ob tem pa ne pozabite nase, na smeh, veselje, druženje in povezovanje.

Vaša prihodnost je v vaših rokah, skupaj z vami jo bomo pomagali uresničevati.

O Gimnaziji Velenje

https://www.youtube.com/embed/WObjgrhUsDY

Predstavitev Gimnazije na VTV

https://www.youtube.com/embed/C_76xDH_QDs

Predstavitev umetniške gimnazije

https://youtu.be/n7cPFec88Vw

Predstavitev športne gimnazije

https://youtu.be/yKrMnx1j8wc

Zgodovina Gimnazije

https://www.youtube.com/embed/RuKyErp0uWE

GIMNAZIJA VELENJE
Ravnateljica I Gabrijela Fidler I  +386 3 89 60 644 I gabrijela.fidler@scv.si
Šolska svetovalna služba I Anita Petek I 03 89 60 719 I anita.petek@scv.si

Izobraževalni programi:
Gimnazija
Gimnazija s športnim oddelkom
Umetniška gimnazija - glasbena smer; Modul B: Petje in instrument
Umetniška gimnazija - likovna smer
Umetniška gimnazija - glasbena smer; Modul B: Petje - instrument (vzporedno izobraževanje)

Več informacij najdete na http://gimnazija.scv.si/

Šolski center Velenje

Šolski center Velenje je javni zavod in izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 26 srednješolskih in 5 višješolskih izobraževalnih programih.

Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, ki so predvsem strokovnjaki z izkušnjami v gospodarstvu.

Imamo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnim razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih projektih.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskemu učenju in pridobivanju čimbolj uporabnih znanj.

Naši dosežki na različnih področjih so jamstvo, da resnično znamo delati z mladimi tako, da so uspešni, dobri, odlični, zlati in diamantni! Vabljeni pod mavrico znanja.

Zgodovina ŠC Velenje

https://www.youtube.com/embed/hESUdM2uHTs

Spremljajte nas na:

 Instagram ŠC Velenje

 Facebook ŠC Velenje

 YouTube ŠC Velenje

 Splet ŠC Velenje