srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1)

Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene.

 Prijava na izpit

Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo natančno izpolnite in pošljete ali prinesete osebno na Medpodjetniški izobraževalni center, Koroška 62a, 3320 Velenje (stavba MIC 3, prvo nadstropje, projektna pisarna 1 – prostor M3-207), najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. Če menite, da niste dovolj pripravljeni na izpit A1, nas lahko kontaktirate in bomo preverili možnost vključitve v katerega od brezplačnih tečajev slovenščine, ki so na voljo. Uradne ure za stranke so od ponedeljka do četrtka od 8. do 10. ure ter od 12. do 14. ure.

Plačilo izpita

Cena izpita na vstopni ravni A1 je 133,00 €.

– Plačnik je lahko Zavod RS za zaposlovanje (glede na 8. a člen Zakona o urejanju trga dela) – če ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje; osebe, ki imajo zaključenih manj kot 6 razredov osnovne šole, lahko na Zavodu RS za zaposlovanje izrazijo željo, da bi opravljale izpit samo iz govornega sporazumevanja.

– Plačnik je fizična oseba – če niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in niste upravičeni do brezplačnega izpita si lahko izpit plačate sami. V tem primeru vam bomo izdali ustrezen nalog za plačilo (cena izpita je 133,00 EUR). Prijava je veljavna, če je izpit plačan pred rokom za oddajo prijav na IC CSDTJ.

Odjava od izpita

Odjava je možna najmanj dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom do 12. ure.

Pravočasna odjava: prenos plačila na izpitne roke v tekočem koledarskem letu ali vračilo denarja na TR v višini 85 % stroškov izpita.

Odstop od izpita brez predhodne odjave: vplačanega zneska vam v tem primeru ne moremo vrniti. Ob ponovni prijavi morate ponovno poravnati celoten znesek izpita.

Primer izpita in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Izpitni roki v letu 2024: 

  • izpitni rok: sreda, 14. 2. 2024 *rok je odpovedan
  • izpitni rok: sreda, 10. 4. 2024 *rok je odpovedan
  • izpitni rok: sreda, 26. 6. 2024
  • izpitni rok: sreda, 9. 10. 2024

Izvedba izpita

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela in pri obeh boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki vsebuje vašo fotografijo. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo. Drugih pripomočkov ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni A1 bosta izvedena na isti dan.

Informacije
Slavko Kugler, mag. upr. ved

Organizator izobraževanja odraslih, strokovni delavec na projektih VI.

Tel.: 03 896 82 79, 051 312 205

slavko.kugler@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660