srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Javna naročila in ostali razpisi

Javna naročila in ostali razpisi

Šolski center Velenje objavlja javna naročila ter razpisno dokumentacijo, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: www.enarocanje.si.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Seznam evidenčnih javnih naročil nad 10.000 eurov  

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja ŠC Velenje seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Seznam za leto 2021

Zap.
št.
Področje javnega
naročanja
Vrsta
predmeta
Navedba predmeta (opis) Vrednost
(brez DDV v EUR)
Naziv gospodarskega
subjekta (izbrani ponudnik)
1 splošno
področje
storitve Prehrana dijakov DŠD 30.000,00 Gostinstvo in frizerstvo Verdelj
2 splošno
področje
storitve Fizično varovanje 15.348,00 HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
3 splošno
področje
storitve Kopiranje in najem aparatov 14.619,00 HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
4 splošno
področje
storitve Varnost in zdravje pri delu 11.805,00 Provarnost d.o.o.
5 splošno
področje
storitve Tehnično varovanje 10.989,00 Aktiva Varovanje
6 splošno
področje
storitve Najem sob za dijake ŠC Velenje 33.833,00 Mladinski center Velenje
7 splošno
področje
gradnje Prezračevalni sistem 38.580,00 Krevzel instalacije
8 splošno
področje
gradnje Stopnišče Gaudeamus 47.192,42 Obnova Stevanovič
9 splošno
področje
blago Strežnik 21.410,00 ATR.SIS d.o.o.
10 splošno
področje
blago Pisarniški material 13.888,00 Mladinska knjiga

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660