srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Elektro in računalniška šola

Elektro in računalniška šola

Elektro in računalniška šola je ena izmed štirih srednjih šol na Šolskem centru Velenje. Izobraževanje poteka v petih izobraževalnih programih: elektrikar, elektrotehnik (PTI in SSI), tehnik računalništva in tehnik mehatronike. Pouk poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 14.35. Pred in po pouku ponujamo dijakom krožke, ki so njihova interesna dejavnost. Izobražujemo na dveh lokacijah: splošno-izobraževalne predmete in strokovni del računalništva izvajamo na lokaciji Trg mladosti 3 (v središču Velenja), strokovne vsebine iz področja elektrotehnike in mehatronike pa izvajamo na lokaciji Koroška 62a (ob Škalskem in Velenjskem jezeru). Veliko pozornosti namenjamo dobri opremljenosti na vseh strokovnih področjih, kot tudi dobremu sodelovanju z gospodarstvom.

Predstavitev ERŠ na VTV

Zgodovina ERŠ

ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
Ravnatelj I Simon Konečnik I +386 3 89 60 630 I simon.konecnik@scv.si
Šolska svetovalna služba I Urška Koletnik I 03 89 60 628 I urska.koletnik@scv.si

Izobraževalni programi:
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike
Elektrikar
Elektrotehnik PTI

Več informacij najdete na http://ers.scv.si/sl/

Šolski center Velenje

Šolski center Velenje je javni zavod in izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 26 srednješolskih in 5 višješolskih izobraževalnih programih.

Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, ki so predvsem strokovnjaki z izkušnjami v gospodarstvu.

Imamo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnim razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih projektih.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskemu učenju in pridobivanju čimbolj uporabnih znanj.

Naši dosežki na različnih področjih so jamstvo, da resnično znamo delati z mladimi tako, da so uspešni, dobri, odlični, zlati in diamantni! Vabljeni pod mavrico znanja.

Zgodovina ŠC Velenje

Spremljajte nas na:

 Instagram ŠC Velenje

 Facebook ŠC Velenje

 YouTube ŠC Velenje

 Splet ŠC Velenje

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660