srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Izjemni dijaki ŠC Velenje 2018/2019

Izjemni dijaki ŠC Velenje 2018/2019

Izjemen dijak Šolskega centra Velenje (Izjemen dijak Elektro in računalniške šole)

Kamil KOSI

Tih, neopazen, vendar marljiv, vesten, v njem pa velika želja po uresničitvi sanj. To je Kamil Kosi, dijak 10. generacije tehnikov mehatronike na ERŠ.   Ko je nekdo izjemen, je težko začeti nizati kvalitete oz. tisto, kar v šolskem življenju najbolj šteje. Je to pozitiven odnos do dela, želja po novih znanjih in izzivih? Vsega tega mu skozi vsa štiri leta šolanja na ERŠ ni manjkalo.  Pri šolskem delu je bil vedno vesten, dosleden, sistematičen in vztrajen.  Kljub številnim obveznostim in dejavnostim v šoli in zunaj nje je dosegel odličen učni uspeh v vseh štirih letih šolanja.  Že v otroštvu so ga zanimale legokocke in sestavljanje teh ga je navdušilo za robotiko in tehniko nasplošno. Kasneje sta ga začela zanimati računalniško modeliranje in risanje. V zadnjem času pa se navdušuje nad letalstvom, sam projektira in izdeluje modele letal in jih preizkuša. Trenutno opravlja licenco za športnega letalca. In tako se njegova vsestranskost kaže na različnih področjih.  V času šolanja je zelo uspešno sodeloval na mnogih tekmovanjih in projektih na šolskem, državnem in mednarodnem nivoju. Na 6. mednarodnem tekmovanju Balkan junior je dosegel 2. mesto.  Izjemen uspeh je dosegel na mednarodnem tekmovanju v programiranju mobilnih robotov Lego in kar dvakrat osvojil 1. mesto (2016/17 in 2018/19).    Uspehe je nizal tudi na naravoslovnem področju, natančneje v matematiki. Prejel je zlato priznanje na 16., srebrno priznanje na 18. ter zlato priznanje na 19. državnem tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike. Njegovi uspešni področji sta tudi logika in statistika. Prejel je bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz logike, v statistiki pa se je uvrstil v drugi krog nacionalnega dela tekmovanja Evropske statistične igre 2019. Poleg tekmovanj je aktivno sodeloval v mednarodnem projektu The4bees.   Na Forumu mehatronike je letos dosegel 2. mesto in zlato priznanje. Kot mladi raziskovalec je v okviru gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline v letošnjem šolskem letu za raziskovalno nalogo z naslovom Avtonomen model letala prejel zlato priznanje, na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije pa srebrno priznanje. Za to nalogo mu je Gorenje podelilo še posebno priznanje za najizvirnejšo raziskovalno nalogo v tem šolskem letu.  Kamil je pokazal veliko interesa na področju neformalnega izobraževanja, zlasti v laboratoriju za ICIM, ki velja za enega izmed tehnološko najbolj izpopolnjenih laboratorijev za mehatroniko, kjer je pri pouku namesto običajnih nalog delal zahtevnejše projekte, ki so temeljili na akcijskem raziskovanju. To je predstavljalo nadgradnjo formalnemu delu izobraževanja in prav tako se je njegovo veselje do raziskovanja preneslo tudi v popoldanski čas. Z uspešnimi povezavami različnih mehatronskih sistemov je močno presegel običajen nivo sekundarnega izobraževanja in prav tako postavil kot srednješolec visok nivo tehniškega znanja tudi v terciarnem izobraževanju, v katerega bo čez pol leta šele vstopil.  Sam pravi, da se ni nikoli preveč osredotočal na rezultate, ampak da bi se vedno kaj novega naučil.  

Izjemen dijak Šole za strojništvo, geotehniko in okolje

David KUHAR

David je bil vsa leta šolanja srednjega strokovnega izobraževanja odličen dijak. Udeleževal se je različnih tekmovanj. Na mednarodnem tekmovanju Ali je kaj trden most? je v konkurenci srednjih šol osvojil 2. mesto. Na tekmovanjih iz znanja matematike je dosegal bronasta priznanja. Na natečaju Energetsko znanje za odgovorno ravnanje je z ekipo osvojil 1. mesto. Kot vsestranski in izredno zanesljiv dijak je sodeloval pri mnogih šolskih aktivnostih: promocije šole, roditeljski sestanki za osnovnošolce, predinformativni dnevi, informativni dnevi, mnogoboj družabnosti … Dve leti je bil član šolskega okteta Oktet+. V želji pridobiti nove izkušnje se je udeležil praktičnega usposabljanja v tujini v češkem mestu Olomouc. Zadnji dve leti je s svojim izjemnim občutkom za nastopanje izpeljal sprejem novincev in zaključni prireditvi šole. Da rad stopi na oder, dokazuje tudi aktivno delo v Kulturnem društvu Vinska Gora.

Izjemen dijak Gimnazije Velenje

Tadej Glinšek

se je vpisal na gimnazijo kot izjemno nadarjen dijak z nadpovprečnimi sposobnostmi na naravoslovnem področju ter hkrati kot zelo nadarjen glasbenik, saj je uspešno opravil sprejemni izpit na umetniško gimnazijo kot violončelist. Svoje talente je v preteklih letih na omenjenih področjih zelo razvil. Vsa štiri leta je dosegal odličen učni uspeh in se poleg tega kot dijak vzporednik izobraževal še v glasbeni šoli. Udeleževal se je vseh tekmovanj s področja naravoslovja in si prislužil dve zlati priznanji iz matematike, zlato priznanje iz kemije, tri zlata priznanja iz logike ter številna srebrna priznanja. Poleg tega se je udeleževal priprav na mednarodna matematična tekmovanja in sodeloval v kvalifikacijskih testih. 

Bil je aktiven tudi na glasbenem področju, kot glasbenik je kombiniral svoj izreden intelekt z absolutnim posluhom in izjemnim glasbenim spominom. Vse skupaj je uspešno uporabil na državnem tekmovanju Temsig iz solfeggia, kjer je osvojil prvič zlato (2015) in drugič srebrno plaketo (2018). Več let je deloval kot član Simfoničnega orkestra velenjske glasbene šole v vlogi violončelist – solist in vodja sekcije violončel. Suvereno je usvojil mnogo zahtevnih tehničnih elementov virtuoznega igranja, v izvajanju solističnih skladb pa inteligentno oblikoval in vodil glasbeno misel.

Tadej je vzoren dijak, ki nikoli ni odrekel pomoči sošolcem ter je imel vedno prijazen in spoštljiv odnos do šolskega dela in profesorjev, je izjemno vesten, vztrajen in pripravljen pomagati pri vsakem šolskem projektu (doma je gostil tuje dijake, udeležence  različnih projektov, sodeloval v natečajih …), ob vsem tem pa ostaja zelo skromen in pristen.

Izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti

Pina Pušnik-Jamnikar

Pina je nase opozorila že v 1. letniku, ko je na odru blestela v vlogi Emily Dickinson. Sledile so številne prireditve in dogodki, ki jih je soustvarjala. Vedno je pripravljena narediti nekaj več, v akcijo zna vključiti in za delo navdušiti tudi druge dijake tako, da ji nikakor ne morejo reči ne. Tri leta je uspešno vodila Skupnost dijakov Šole za storitvene  dejavnosti. S svojo ustvarjalnostjo je pripomogla, da so dogodki, ki jih je organizirala skupnost, vsako leto na višjem nivoju. Zadnja leta nastajajo z njeno pomočjo že prave gledališke predstave.  

V prvem letniku je dosegla prav dober uspeh, v ostalih letnikih je številne aktivnosti že znala uskladiti in nadgraditi tudi z odličnim učnim uspehom. Vedno želi spoznati nekaj novega, zato je tudi na praktično usposabljanje v tujino odšla kar dvakrat, na Malto in Portugalsko. Pina svojo kreativnost usmerja tudi v filmsko ustvarjanje. Ta njena strast je bila nagrajena na Festivalu amaterskega filma za filma The Dream in Od nekoč do danes. Prejela je srebrno priznanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje in bronasto priznanje na tekmovanju Mladi in denar. Tri leta je bila aktivna v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Suvereno je nastopila v Evropskem parlamentu v Strasbourgu in v imenu celotne slovenske delegacije nagovorila udeležence Evrošole iz vse Evrope. 

Pina je vzorna dijakinja, je oseba, ki zna s svojo kreativnostjo in idejami navdihniti svojo okolico. V štirih letih je tako pomembno prispevala k večji prepoznavnosti Šole za storitvene dejavnosti in šolskega centra.    

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660