srssersssdgimvssmicdsd

Usposabljanje

Na področju usposabljanja imamo na ŠC Velenje bogate in tradicionalno dobre izkušnje. V lanskem letu se je formalnih in neformalnih oblik izobraževanja udeležilo skoraj 2000 posameznikov.

Na MIC-u opravljamo naloge v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom dijakov in študentov višjih in visokih strokovnih šol, pripravo kandidatov za mojstrske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposabljanje zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj ter opravlja druge storitve, dogovorjene med zavodom ter partnerji oz. drugimi naročniki.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660