Razpis prevoza gibalno oviranega dijaka

Šolski center Velenje razpisuje prevoz gibalno oviranega dijaka v in iz šole, iz Šaleka 103 do Trga mladosti 3, Velenje. Enkrat tedensko je potrebno zagotoviti prevoz iz Šaleka 103 do Koroške 62a Velenje, kjer so prostori Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Za zagotovitev prevoza mara prijavitelj zagotoviti prevozno sredstvo, ki z invalidskim vozičkom zagotavlja prevoz dijaka in spremljevalca zjutraj do 7.45  ure v šolo oz. MIC in po urniku popoldan domov. V dopoldanskem času mora v primeru potreb dijaka prijavitelj zagotoviti na klic z odzivom največ 1 ure prevoz dijaka domov. Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje vabimo, da pošljejo prijave v roku 3 dni od objave na naslov: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje s pripisom »PREVOZ DIJAKA«. O rezultatih izbire bomo prijavitelje obvestili v roku 3 dni od poteka prijave.