Challenger v Kanadi

Predstavniki projekta projekta Challenger iz našega šolskega centra (direktor Janko Pogorelčnik, koordinator projekta Igor Doler in organizator izobraževanja odraslih Slavko Kuglerje z MIC ter učitelj Edis Mustafić z Elektro računalniške šole) smo se oktobra pridružili ostalim konzorcijskim partnerjem in se odpravili v Kanado na izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju uvajanja aplikativnih raziskav v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Za začetek smo se srečali s predstavniki slovenske ambasade v Kanadi in  preživeli prijeten dan s slovensko skupnostjo v Torontu ter spoznali, kako pomembno je zanje ohranjanje slovenske kulturne identitete v tujini.  
Od ponedeljka, 9. 10. do petka 13. 10 smo si ogledali več kanadskih izobraževalnih inštitucij, kjer smo predstavili projekte in dejavnosti naših zavodov ter spoznali njihove programe, prostore in dobre prakse ter se dogovarjali o morebitnem nadaljnjem sodelovanju. Naš načrt je vključeval obisk Conestoga College, kjer smo si ogledali programe s področja zdravstva in strojništva, različne programe na Niagara College in trajnostni poligon in Mohawk College, kjer so nam predstavili Mohawk IDEAWORKS, ki se ukvarja s trajnostnimi gradbenimi tehnologijami. Obiskali smo tudi McMASTER INOVATION PARK, ki je vodilni kanadski raziskovalni in inovacijski park, ki podpira zagonska podjetja, raziskave in ponuja prostor za sodelovanje za pretvorbo idej iz vizije v komercialno realnost. Izvršni direktor Mark Stewart nam je predstavil vizijo, delovanje, dobre prakse, zmogljivosti, kot so poslovni inkubator Forge, podjetje ImaginAble Solutions Inc., ki razvija rešitve za posameznike, ki živijo z omejeno funkcijo rok in podjetje Fusion Pharmaceuticals, kjer v visokotehnološkem laboratoriju opravljajo raziskave na področju zdravljenja raka. Na Sheridan College smo obiskali Center for Mobile Innovation, Furniture, Craft, design spaces. Nad videnim smo bili navdušeni in upamo, da bomo dobre izkušnje lahko prenesli v naše okolje. 

Avtor: Igor Doler

MIC-07
Challenger