srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Šola za storitvene dejavnosti

Šola za storitvene dejavnosti

Spodbujanje dijakov k pridobivanju poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj, doseganje čim boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov s kakovostnim strokovnim delom, zagotavljanje in širjenje osnovnih osebnostnih vrednot, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med poukom in obšolskimi dejavnostmi, zagotavljanje varnega okolja za vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa, pridobivanje pozitivnih izkušenj kot predpogoj za motivacijo in uspešno delo.

Na Šoli za storitvene dejavnosti imamo dolgoletne izobraževalne izkušnje na področju turizma, gostinstva, ekonomije in trgovine, ponašamo pa se tudi z odličnimi učnimi ter vzgojnimi rezultati. Dijaki v naših izobraževalnih programih pridobivajo poglobljena teoretična znanja, široko paleto praktičnih znanj in razvijajo sposobnosti, da se bodo znašli in znali prilagoditi v poklicnem okolju. Šola za storitvene dejavnosti opravlja svoje poslanstvo kot vzgojna in izobraževalna institucija, ki s svojo vlogo pri celovitem oblikovanju mladostnika daje, v zadnjem času morda še bolj kot kdaj koli prej, poseben pomen razvijanju medsebojnih odnosov in sprejemanju drugačnosti. Zagotavljali in širili bomo osnovne osebnostne vrednote: poštenost, iskrenost, odgovornost do samega sebe in okolja, v katerem živimo, prijaznost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje in vztrajnost. Trudili se bomo, da bodo dijaki v šoli nabrali čim več pozitivnih izkušenj, da bodo zadovoljni, kar je pogoj za motivacijo in uspešno delo. Na ta način bodo s ponosom stopali v življenje in na nadaljnjo poklicno pot ter z veseljem in optimizmom zrli v življenje. Vsi, ki smo vpeti v življenje na šoli, se bomo ves čas učili, da bi vedeli, znali delati, znali živeti v skupnosti in eden z drugim ter znali biti. Samo skupaj bomo zgradili »močno, uspešno in zadovoljno šolo«. Če želimo priti visoko, moramo plezati sami, če pa želimo priti daleč, moramo hoditi skupaj, z roko v roki.

Zgodovina ŠSD

ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI
Ravnateljica I Helena Zupanc I +386 3 89 60 620 I helena.zupanc@scv.si
Šolska svetovalna služba I Karmen Mikek I 03 896 06 92 I karmen.mikek@scv.si

Izobraževalni programi:
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Trgovec
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Ekonomski tehnik
Gastronomija

Več informacij najdete na http://storitvena.scv.si/sl/

Šolski center Velenje

Šolski center Velenje je javni zavod in izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 26 srednješolskih in 5 višješolskih izobraževalnih programih.

Dnevno vstopa skozi vrata šolskih zgradb preko 2500 dijakov, študentov in odraslih ter 300 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, ki so predvsem strokovnjaki z izkušnjami v gospodarstvu.

Imamo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnim razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih projektih.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskemu učenju in pridobivanju čimbolj uporabnih znanj.

Naši dosežki na različnih področjih so jamstvo, da resnično znamo delati z mladimi tako, da so uspešni, dobri, odlični, zlati in diamantni! Vabljeni pod mavrico znanja.

Zgodovina ŠC Velenje

Spremljajte nas na:

 Instagram ŠC Velenje

 Facebook ŠC Velenje

 YouTube ŠC Velenje

 Splet ŠC Velenje


Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660