srssersssdgimvssmicdsd

Predstavitev ŠCV

Zgodovina razvoja
Industrijska rudarska Šola (IRŠ), 1958/1959  I  Rudarski šolski center (RŠC), 1963/1964  I  Center srednjih šol (CSŠ) 1982/1983  I  Šolski center Velenje (ŠCV), 1996/1997

Šolski center Velenje
Ustanovitelj Šolskega centra Velenje je Republika Slovenija (novi sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje je bil izdan 10. marca 2009), za katero Vlada Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice. Šolski center Velenje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja pet srednjih šol, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe.

Šolski center Velenje (v nadaljevanju ŠC Velenje) sestavljajo:

  • Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
  • Elektro in računalniška šola
  • Šola za storitvene dejavnosti
  • Gimnazija
  • Višja strokovna šola
  • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
  • Skupne službe, v okviru katerih izvajamo tudi dejavnost dijaškega doma.

Izobraževanje v številkah
V šolskem letu 2018/2019 poteka vzgojno-izobraževalno delo po 26 srednješolskih in 6 višješolskih strokovnih programih. V Šolskem in študijskem letu 20018/2019 je na ŠC Velenje 1614 dijakov, 355 študentov ter več kot 500 odraslih oz. drugih udeležencev izobraževanja

Zaposleni v številkah
205 redno zaposlenih delavcev, in sicer: 4 doktorji znanosti, 16 magistrov, 126 učiteljev z univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, 19 učiteljev z vi{ješolsko in 2 s srednješolsko izobrazbo ter 80 zunanjih sodelavcev – strokovnjakov Izobraževalni programi

Naši uspehi
• 60-letno odgovorno in uspešno vzgojno-izobraževalno delo
• 45-letno zgledno sodelovanje pevskih zborov ŠCV in Gimnazije Teodor Heuss iz Esslingena
• 35-letnica promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja
• 35-letnica gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline
• 30-letnica Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠC Velenje
• 30-letnica dijaškega glasila ŠPRIC
• 25-letnica oblikovanja celostne podobe ŠCV
• 25-letna tradicija razvoja, izdelave in montaže laboratorijske opreme za elektrotehniko
• 25-letno prostovoljno delo mladih
• 20-letno uspešno delo v projektih EU
• 15-letno uspešno delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra
• Številna domača in tuja priznanja ter odlikovanja

Janko Pogorelčnik, direktor Šolskega centra Velenje

  +386 3 89 60600    |      info@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660