srssersssdgimvssmicdsd

Člani sveta ŠC Velenje

V skladu s sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  »Šolski center Velenje«,  štev. 01403-24/2018/4, z dne 19. junij 2018, svet sestavlja 18 članov, in sicer:

 • 3 predstavniki ustanovitelja; od treh predstavnikov ustanovitelja imenuje 2 predstavnika Vlada RS, 1 predstavnika pa Mestna občina Velenje. En predstavnik, ki ga imenuje Vlada, je predstavnik delodajalcev, za katere zavod izobražuje in zanj posreduje tudi predlog imenovanja na Vlado RS.
 • 4 predstavnikov delavcev organizacijskih enot-srednjih šol,
 • 1 predstavnika delavcev skupnih služb in MIC,
 • 4 predstavnikov staršev dijakov,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
 •  predsednik strateškega sveta VSŠ, ki je po svojem položaju član sveta ŠCV.

Predstavniki ustanovitelja so:

 • Vlada RS je imenovala mag. Ireno Vodopivec in mag. Albina Vrabiča,
 • mag. Karmen Grabat, imenovana s strani MO Velenje.

Predstavniki delavcev organizacijskih enot so:

 • Boštjan Knez, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje,
 • Nataša Meh Peer, Elektro in računalniška šole,
 • Sonja Sušin, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Tanja Golob, Gimnazija.

Predstavnik Višje strokovne šole, Skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra je:

 • Igor Doler.

Predstavniki staršev dijakov so:

 • Nataša Ribizel Šket, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje,
 • Vladimir Blagus, Elektro in računalniška šola,
 • Darja Miklavžina, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Adil Huselja, Gimnazija.

Predstavnika dijakov:

 • Leon Kreft – mandat poteče 30. 9. 2023,
 • Aljaž Golob– mandat poteče 30. 9. 2023.

Predstavniki študentov so:

 • Kaja Turnšek mandat prenehal 7. 9. 2023 zaradi zaposlitve; postopek izvolitve novega predstavnika je v teku,
 • Aleksander Mraović in
 • Benjamin Burek.

Predsednik strateškega sveta Višje strokovne šole, ki je po funkciji član sveta je Srečko Zorman.

Predsednica sveta Šolskega centra Velenje je Sonja Sušin, namestnica predsednice pa Tanja Golob.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660