srssersssdgimvssmicdsd

Predstavitev ŠC Velenje

Ustanovitelj Šolskega centra Velenje je Republika Slovenija (novi sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje je bil izdan 10. marca 2018), za katero Vlada Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice. Šolski center Velenje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavljajo štiri srednje šole, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe.

Šolski center Velenje (v nadaljevanju ŠC Velenje) sestavljajo:

  • Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
  • Elektro in računalniška šola
  • Šola za storitvene dejavnosti
  • Gimnazija
  • Višja strokovna šola
  • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
  • Skupne službe, v okviru katerih izvajamo tudi dejavnost dijaškega doma.

ŠC Velenje vodi direktor zavoda – Janko Pogorelčnik. V šolskem in študijskem letu 2022/2023 poteka izobraževanje v 27-ih srednješolskih in 5-ih višješolskih strokovnih programih.
V vseh programih se letos izobražuje 1626 dijakov, 259 študentov ter 500 odraslih oz. drugih udeležencev izobraževanja. Pogoje za bivanje dijakov ŠC Velenje zagotavljamo po pogodbi z Mladinskim centrom Velenje v prenovljenem Štu-dij domu na Efenkovi cesti 61 a v Velenju, kjer lahko bivajo tudi študenti Višje strokovne šole.
V šolskem letu 2022/2023 je na ŠC Velenje 228 strokovnih in 55 zunanjih sodelavcev.

Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo 3 doktorji znanosti, 17 magistrov, 143 učiteljev z univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, 11 učiteljev z višješolsko izobrazbo.
Med strokovnimi delavci je 132 učiteljev s pridobljenimi nazivi: 25 je mentorjev, 55 svetovalcev in 52 svetnikov.

ŠC Velenje ima 27.007,00 m2 funkcionalnih površin, 130 učilnic, od tega 72 specializiranih, 15 računalniških in 4 multimedijske učilnice, športno dvorano s 600 sedeži, jedilnici z 270 sedeži … Na ŠC Velenje je več kot 1300 računalnikov, ki so povezani v omrežje internet, v knjižnici je 51.100 knjižnih enot.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660