srssersssdgimvssmicdsd

Digitrajni učitelj

Ime projekta: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti

Financiranje: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU, v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Trajanje: 2023 – 2026

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje: Igor Doler (e-pošta: igor.doler@scv.si, telefon: 03 896 82 77)

Projekt je namenjen načrtovanju, razvoju, pripravi in izvedbi programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Šolski center Velenje sodeluje pri projektu kot konzorcijski partner.

Preberi več

Posodobitev omrežij LAN na Šolskem centru Velenje

Ime projekta: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Trajanje projekta:

01 / 2022 ⸺ 06 / 2026

Financiranje:

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Cilji projekta:

Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Preberi več

Začetna integracija priseljencev – izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote

Ime projekta: Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Trajanje projekta: 12. 1. 2022 – 31. 10. 2023

Financiranje projekta: Proračun Republike Slovenije – Urad za migracije

Kontaktna oseba: Slavko Kugler

(e-pošta: slavko.kugler@scv.si, telefon: 03 896 82 79)

Namen projekta je izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote, tako za zaposlene kot za nezaposlene osebe.

Preberi več

Branje je žur – Reading is cool.

Projekt Branje je žur, reading is cool se je začel kot projekt British Councila za spodbujanje branja med mladimi in je povezal javne knjižnice in srednje šole po Sloveniji, v našem primeru je to naša gimnazija.  Namen projekta je predstaviti branje leposlovja v slovenskem in angleškem jeziku kot prijetno dejavnost v neformalnem okolju, ki ne spominja na šolo, temveč se osredotoča na bralca ter na teme in značilnosti, ki zanimajo srednješolce. V projekt je vključena predstavitev sodobne angleške literature mladim. Obsega branje knjig ter pogovore o njihovi vsebini in temah, ki jih obravnavajo. Srečanja se odvijajo od oktobra do aprila ali maja, in sicer enkrat mesečno.

Preberi več

Register zunanjih izvajalcev ZRZS

Ime projekta: Register zunanjih izvajalcev ZRZS

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktna oseba: Slavko Kugler

(e-pošta: slavko.kugler@scv.si, telefon: 03 896 82 79)

V projektu izvajamo izobraževanja brezposelne osebe, ki jih na izobraževanja in usposabljanja napoti za Zavod za zaposlovanje. Sama ali s podizvajalci izvajamo tečaje Slovenščina za tujce, A1 vstopna raven, stopnje I. do III, angleščina in nemščina stopnje A1 do C2, Računalniški tečaj – Računalniška pismenost za odrasle  – RPO, Računaniška in digitalna pisemnost – RDO, Excel – osnovni.

Preberi več

IR optika 2

Ime projekta: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Trajanje projekta:

01 / 2022 ⸺ 12 / 2023

Financiranje:

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Cilji projekta:

Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Skupna vrednost programa znaša 5.900.000 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.

Preberi več

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660