srssersssdgimvssmicdsd

Zgodovina

Pred več kot 50 leti je bila zaradi potreb po znanju in razvoju gospodarstva ustanovljena Industrjska rudarska šola Velenje (IRŠ), kjer smo začeli z izobraževanjem v rudarski, strojni in elektro stroki.
Šola je kasneje prerasla v Rudarski šolski center (RŠC, 1963), le-ta v Center srednjih šol (CSŠ, 1983) in iz njega je leta 1996 nastal sedanji Šolski center Velenje (ŠC Velenje).
Ob 50-letnici ŠC Velenje smo razvili novi logotip, in sicer: Šolski center Velenje, mavrica znanja od 1958.
Marca 2009 je ŠC Velenje prejel novi akt o ustanovitvi. Šole so dobile nova imena:

  • Rudarska šola
  • Strojna šola
  • Elektro in računalniška šola
  • Šola za storitvene dejavnosti
  • Gimnazija
  • Višja strokovna šola
  • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
  • Skupne strokovne službe in Dijaški dom.
 

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660