srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Izjemni dijaki ŠC Velenje 2019/2020

Izjemni dijaki ŠC Velenje 2019/2020

IZJEMNA DIJAKINJA Šolskega centra Velenje in Gimnazije Velenje

Neža VIPAVC

Neža je bila vsa 4 leta odlična dijakinja, pripravljena pomagati sošolcem, s pozitivnim odnosom do šolskega dela in do učiteljev skrbeti za promocijo šole, aktivna je bila na vseh področjih izobraževanja, tako družboslovnih kot naravoslovnih, na tekmovanjih, šolskih proslavah, v skupinah za promocijo šole in v glasbeni šoli. Na tekmovanjih iz logike je trikrat dobila zlato priznanje, dvakrat zlato na tekmovanjih iz matematike, letos je bila udeleženka Evropske dekliške matematične olimpijade. Srebrna priznanja je dobila na tekmovanjih iz astronomije, fizike in biologije. Na tekmovanju za nemško bralno značko Epi Lesepreis je dobila zlato priznanje. V 3. letniku je za raziskovalno nalogo Pot protonov v snovi dobila bronasto priznanje na državni ravni. Sodelovala je pri vseh promocijah šole, dve leti je sodelovala v MeMPZ ŠCV. Ob vseh obveznostih v šoli je končala višjo stopnjo glasbene šole – predmet tolkala.

Izjemen dijak Šole za strojništvo, geotehniko in okolje

Marko HROVAT

Marko je vsa štiri leta dosegal odličen učni uspeh, poleg vestnega opravljanja šolskih obveznosti pa je že od 1. letnika naprej nesebično zastopal našo šolo na različnih promocijskih aktivnostih. Velikokrat je samostojno predstavljal dejavnosti in dosežke naše šole bodočim dijakom, že v 2. letniku je svoje strojniško znanje prikazoval na MOS v Celju. Na informativnih dnevih je znal z žarom predstavljati področje, v katerem se je našel tudi sam, našo šolo je uspešno zastopal na Srečanju strojnih šol.

V 3. letniku se je odločil za PUD v tujini, in sicer se je izpopolnjeval v Leipzigu. Tam so hitro ugotovili, da s svojim znanjem o 3D-tiskalnikih presega znanje tamkajšnjih dijakov. Svoje zanje pa je seveda vestno nadgrajeval tako v šoli kot v domačem okolju. Brez nenehnega izpopolnjevanja in nadgrajevanja znanja v strojništvu ne gre in Marko se tega zaveda. Popoldneve je enkrat tedensko aktivno preživljal pri krožku RPT. Vse to je obrodilo sadove, da je skupaj s sošolcem Gašperjem v 3. letniku prejel zlato priznanje s pohvalo na državnem srečanju mladih raziskovalcev. V 4. letniku se je že tako izpili, da je vodil intervju na dogodku SA-ŠA ima talent! in se pri tem odlično znašel. S svojim znanjem o laserju je sodeloval na številnih predstavitvah in dogodkih. Skonstruiral je nekaj izdelkov, ki so sedaj v vitrini na MIC (kopija starega vrtalnega stroja in izdelava kozolca).

Ker ima doma podporo in pogoje, lahko tudi tam teši svojo radovednost po še več in še boljšem. To ga je pripeljalo tudi v projekte z respiratorjem. Rekonstruiral je respirator, da ni bil več pnevmatičen, ampak mehanski. Namesto dovajanja zraka je skonstruiral držalo za motor, na katerem je zobnik, ki premika zobniško letev tako, da se meh v respiratorju širi in oži, ter je dodal še nekaj popravkov. S tem je zagotovo pokazal obilico znanja in iznajdljivosti, ki vodijo k uspehu.

Marka smo spremljali tudi pri osebnostnem razvoju. V štiriletnem šolanju se je zagotovo spremenil, oplemenitil, obrusil … ne samo strokovno, ampak tudi osebnostno. Iz drobnega fantiča je postal aktiven športnik in tabornik. Iz mirnega, sramežljivega dečka je postal odločen mladenič s svojo vizijo in mnenjem. Iz plahega dijaka, ki se je po končani osnovni šoli brez posebnega odlašanja odločil za strojništvo in je kot goba srkal znanje, je sedaj postal ponosni nosilec imena naj dijak šole. Za Marka bomo zagotovo še slišali, saj je njegova strojniška radovednost nepotešljiva.

Izjemen dijak Elektro in računalniške šole

Luka Lah 

Že Valentin Vodnik je zapisal, da narava človeku podari vse, ampak kako to izkoristi in razvija, je odvisno od njega samega. Luka je izkoristil ta dar in dosegel rezultate, na katere smo ponosni vsi, starši in tudi učitelji, saj v štiriletnem obdobju ni bil samo izjemen dijak z odličnim uspehom v vseh letih izobraževanja, ampak je vsestranski na mnogo področjih.

Zavzeto je sodeloval na različnih tekmovanjih, šolskih in obšolskih dejavnostih ter na šolskem kulturnem področju. Odlikujejo ga široka razgledanost, razvito logično in kritično mišljenje, natančnost, radovednost, vztrajnost, umetniška ustvarjalnost in športni uspehi.

Luka je aktiven član AK Velenje in je registriran atlet pri Atletski zvezi Slovenije. Svojo atletsko pot je pričel leta 2014 in takoj pokazal nadarjenost za metalske discipline. Je perspektiven atlet, njegova paradna disciplina pa je met diska. Postal je državni prvak v metu diska in suvanju krogle, dosegal je tudi vrhunske rezultate v metu kladiva in štafeti. Med njegovimi izjemnimi rezultati je pa še posebej vredno omeniti: 1. mesto v metu diska na Atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince in mladinke in 1. mesto v metu diska na Prvenstvu Slovenije za mlajše mladince v šolskem letu 2016/17 in 2017/18, 1. mesto v metu diska na Ekipnem prvenstvu Slovenije AZS za starejše mladince v Ljubljani, 1. mesto v metu diska na Prvenstvu Slovenije za starejše mladince in 1. mesto v metu diska na Atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince v šolskem letu 2018/19.

Zaradi epidemije koronavirusa se je v letu 2020 uspel udeležiti samo enega tekmovanja na športnem področju, in sicer  Prvenstva Slovenije v dvorani za starejše mladince, kjer je osvojil 1. mesto v suvanju krogle.

Je redni član reprezentance Slovenije in kategoriziran športnik po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije. V letu 2017 je opravil izpit za atletskega sodnika.  

Udeležil se je številnih tekmovanj iz matematike, kjer je v 2. letniku osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju, logike, računalništva in informatike, kjer je v 3. letniku osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju.

Je avtor in soavtor več raziskovalnih nalog. V 1. letniku je skupaj s sošolcema izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Izdelava didaktične igre v štirih različnih okoljih (Python, Blender, Swift, Unity), v 2. letniku sta s sošolcem napisala raziskovalno delo z naslovom LiFi, tehnologija prihodnosti?, v 3. letniku je napisal raziskovalno nalogo z naslovom WiFi-povezava do projektorja, v 4. letniku pa je za svoje raziskovalno delo z naslovom Uporaba računalniškega vida za zaznavanje voznega pasu na slovenskih cestah prejel zlato priznanje na regijskem področju in se uvrstil na državno tekmovanje. 

S svojim pristopom do dela se je izkazal na praktičnem usposabljanju z delom v tujini, na Malti.

V 3. in 4. letniku sta s sošolcem samostojno izvedla projektni teden z naslovom Programiranje v Pythonu.

Kot voditelj ali pevec je bil nepogrešljiv na vseh šolskih prireditvah.

Luka nam je dokazal, da ni nemogočih poti.

Ko iz šole odhajajo takšni dijaki, za njimi ostane praznina, njihovo dosedanje delo pa je nedvomno dobra podlaga za uspešno poklicno pot in navdih generacijam, ki ostajajo.

Izjemen dijak Šole za storitvene dejavnosti

Lenart KUKOVEC

Lenart je izjemen, vsestransko uspešen dijak v programu Ekonomski tehnik s številnimi uspehi na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter je vedno pripravljen sodelovati pri obšolskih dejavnostih. Prejel je zlati priznanji na 15. in 16. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma, srebrno priznanje na 47. državnem  tekmovanju Temsig in še mnogo drugih priznanj na glasbenem področju. Ustvarjalno je sodeloval na kulturnih prireditvah in pri promocijskih aktivnostih ter drugih dogodkih. Štiri leta je aktivno sodeloval pri projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in postal dijak ambasador Evropskega parlamenta. Lenart je zagotovo dijak, ki je s svojimi dosežki pripomogel k ugledu Šolskega centra Velenje in prepoznavanju Šole za storitvene dejavnosti.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660