srssersssdgimvssmicdsd

TEMELJNE POKLICNE KOMPETENCE 2018 – 2022

V okviru projekta Temeljne poklicne kompetence 2018 – 2022 (TPK 2), ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Velenje, Invelom in Zavodom uspešen.si organizirali brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne. Trudili smo se povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki so pomembne zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi. Cilj projekta je bil izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Preberi več

Projekt CIRCLE

Projekt CIRCLE je financiran s sredstvi Evropske unije (program INTERREG ADRION – sustainable region), ki se osredotoča na promoviranje krožne ekonomije, s posebnim poudarkom na ravnanju z odpadki in recikliranju. Želi predstaviti nekatere aspekte krožne ekonomije na območja, kjer je trenutno manj prisotna, tudi s pomočjo prenosa dobrih praks med partnerji projekta. V času trajanja projekta bomo razvili mestne laboratorije za inovativne rešitve (CIRCLabs), s pomočjo katerih bomo zasnovali in preizkusili inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih: industrijska simbioza, elektronski odpadki, organski odpadki in odpadki pri rušenju.  Šolski center Velenje v temu mednarodnemu projektu poleg predstavlja Slovenijo. Šolski center Velenje je v projektu vodi sklop komunikacija. Partnerji iz držav Jadranske regije (poleg Slovenije so vključeni še partnerji iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Albanije in Grčije) bodo v svojem okolju preučevali dobre prakse in najboljše načine za spopadanje s težavami omenjenih štirih prioritet, ki naj bi služili kot vodilo k optimalnemu upravljanju z odpadki kot delom krožne ekonomije.

Preberi več

Kitchen Our Kingdom Cooking Our Pashion (Kuhinja je naše kraljestvo, kuhanje naša strast); Erasmus+, KA2: šolska partnerstva

Projekt KOKCOP je namenjen spoznavanju nacionalnih in regionalnih jedi, gastronomske dediščine partnerskih držav, kot tudi predstavitvi slovenske gastronomske dediščine, kulture omizja in obedovanja, zlaganja serviet v različne vzorce za svečane pogrinjke, spoznavanja vin in kulture pitja, koktajlov in drugih mešanih pijač, kave in kavnih napitkov. 

Preberi več

My Virtual Town (Moje virtualno mesto); Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Namen projekta je dvigniti zavest dijakov o pomenu aktivnega državljanstva v lokalni skupinosti. V okviru projekta bodo dijaki preko skupinskega dela s pomočjo učiteljev mentorjev vzpostavili virtualni model mesta, v katerem bodo simulirali različne situacije iz vsakodnevnega upravljanja lokalne skupnosti. Skupine sodelujočih dijakov bodo obravnavale delovanje mesta  različnih vidikov: organizacija lokalne skupnosti, funkcije mesta z oskrbo, energetiko in varstvom okolja ter človekove pravice. V šolskem letu 2019/2020 bodo vključeni dijaki oblikovali modele navideznega mesta, ki ga bodo predstavili na zaključnem srečanju z drugimi udeleženci iz drugih partnerskih držav.

Preberi več

WellTo – Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills Development (WellTo – Sedanji deležniki za razvoj bodočega velneškega turizma); Erasmus+, KA3: podpora za reformo politik

Projekt je usmerjen v razvoj skupne kvalifikacije “Receptor v velneškem centru”, ki temelji na aktualnih potrebah deležnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma z namenom zagotoviti višjo kakovost velneških storitev in dela s strankami. Kvalifikacija bo odražala zahteve delodajalcev v velneškem turizmu, in sicer dobro poznavanje postopkov in storitev ter odlične komunikacijske, vodstvene in organizacijske veščine. V okviru projekta poteka tudi sodelovanje med strokovnimi šolami ter ponudniki velneških storitev z namenom izboljšanja učenja na delovnem mestu z mednarodno mobilnostjo dijakov in študentov.

Preberi več

Projekt Talentjourney

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira progam Erasmus +  Evropske unije in v katerem želimo skupaj s partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije sodelovati pri odpravljanju odstopanj med ponudbo in potrebami pri  znanjih in spretnostih v proizvodnem sektorju na področju povezljivosti naprav in storitev / CDS (IoT v pametni proizvodnji). Projekt se osredotoča na uporabniško usmerjene, uporabniku in okolju prijazne rešitve. Cilj je vzpostavitev platforme Talentjourney, ki bo delovala kot mednarodni center odličnosti na področju pametne proizvodnje. Šolski center Velenje je v okviru tega projekta zadolžen za delovni paket 6,  za komunikacijo med deležniki projekta in ciljnimi javnostmi, torej partnerji projekta, ključnimi predstavniki iz gospodarstva in izobraževanci.

Preberi več

Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools (Razvoj učnega načrta umetne inteligence, prilagojenega za evropske srednje šole); Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Projekt ima cilj razvoj novega kurikula na področju umetne inteligenca, ki bo nadgradil področje robotike in programiranja. Glavna aktivnost bo namenjena izvedbi enotedenskih mednarodnih usposabljanj, ki se jih bodo udeležili predvidoma 4 dijaki in 2 učitelja. Med usposabljanji bodo udeleženci vključeni v delavnice, na katerih bodo v mednarodnih skupinah izvajali različne praktične naloge iz programiranja, krmiljenja in upravljanja robotov z namenom razvoja in izdelave ustreznih učnih enot, ki bi jih kasneje prenesli v domače okolje. V okviru projekta načrtujemo tudi izdelavo posebnega priročnika za poučevanje naprednih sistemov umetne inteligence, izdelavo priročnika za učitelje s praktičnimi vajami za delo dijakov in izdelavo posebnih knjižnic in baz podatkov.

Preberi več

Connect – enjoy mountains & learning outdors – CEMLO (Povežite se – uživajte v gorah in učenju); Erasmus+, KA2: šolska partnerstva

V okviru projekta bodo dijaki vključeni v različne aktivnosti v naravi v obliki projektnega tedna v organizaciji šole, ki bo gostitelj mednarodnega srečanja. Med projektnimi srečanji bodo dijaki obravnavali strokovne teme iz geografije in lokalne zgodovine, obenem pa se bodo seznanili še s pohodništvom, geodezijo in orientacijo v naravi.

Preberi več

AAC@school for social inclusion (Nadomestna in dopolnilna komunikacija v šoli za družbeno vključenost); Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Namen projekta je izboljšati vključenost dijakov s komunikacijskimi primanjkljaji s pomočjo posebne metodologije AAC, ki v EU še ni dovolj razširjena. Gre za različna orodja, na primer komunikatorje s piktogrami in stikali, ki omogočajo in olajšajo sporazumevanje ljudem s prirojenimi motnjami (cerebralno paralizo, avtizmom), poškodbami (možganska kap) ali neznanjem lokalnega jezika (tujci, imigranti). V okviru projekta so nastali priročnik za uporabo metodologije AAC, delo je bilo posvečeno dodatnemu usposabljanju učiteljev in preizkusu uporabe razvite metode komunikacije v šolski praksi.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660