srssersssdgimvssmicdsd

Izjemni dijak Gimnazije v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Gimnazije je prejel Jan Vodušek
Jan Vodušek nas je že v 1. letniku pri različnih dejavnostih opozoril nase, saj je dijak s širokim interesnim zanimanjem – od naravoslovnega do družboslovno-humanističnega, tudi umetniškega. Tako je v 4 letih gimnazije trikrat dosegel odličen uspeh, tekmoval tako na družboslovnih kot naravoslovnih področjih, se udeleževal strokovnih umetnostnozgodovinskih ekskurzij, najpomembneje pa je njegovo gimnazijsko obdobje zaznamovala raziskovalna dejavnost.
V 1., 2. in 4. letniku je s tremi raziskovalnimi nalogami sodeloval na regijskih in državnih tekmovanjih in osvojil dve srebrni državni priznanji s področij energetike in mikrobiologije.
Ob vsem tem delu pa se je preizkusil tudi v literarni dejavnosti in že na prvem natečaju za kratko prozo Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, prejel nagrado kot eden od prvih treh nagrajencev. S prozo je sodeloval tudi v regionalni reviji Hotenja in od svoje prve objave sodeluje tudi v njenem upravnem odboru.
Požrtvovalno in predvsem kreativno in tehnično zanesljivo pa je Jan v štirih letih na gimnaziji sodeloval pri promocijskih dejavnostih šole: od snemanja in montiranja krajših filmov, montaž, do tehnične podpore pri dogodkih samih – na informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat, roditeljskih sestankih za osnovne šole, večerih jezikov … Pri čemer te naloge nikoli niso bile izgovor za redne šolske obveznosti. Tudi v odnosu do profesorjev in sošolcev je bil vedno odkrit, pošten, odprto človeški – in seveda malo posebno duhovit – kakršen je Jan sam.
S svojo vedoželjnostjo in široko razgledanostjo si nam postavljal izzive, upamo, da smo ti jih profesorji vsaj deloma uspeli potešiti. Hvala ti, ker si vsem nam – dijakom in učiteljem – pri različnih projektih nesebično pomagal in nas pri tem spoštoval in navduševal.

Preberi več

Izjemni dijak Strojne šole v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Strojne šole je prejel Dejan Sevčnikar
Dejan Sevčnikar je v 2. letniku prejel zlato priznanje na državnem tekmovanju iz geografije, v 3. letniku pa je dosegel prvo mesto na mednarodnem tekmovanju Balkan Junior 2015, bronasto priznanje je prejel na državnem tekmovanju iz angleškega jezika POLIGLOT, vsa leta je sodeloval na tekmovanju za matematični Kenguru ter prejemal bronasta priznanja, udeležil se je tudi tekmovanja iz tehničnega risanja. V letošnjem šolskem letu je s 3D-tiskalnikom sodeloval v projektu MyMachine. V vseh letih izobraževanja je dosegal odličen učni uspeh in bil hkrati predsednik razredne skupnosti. Aktiven je bil kot predsednik dijaške skupnosti Strojne šole, v okviru katere se je udeleževal sej DOS in na nivoju ŠCV.
Izjemno se je angažiral pri promociji Strojne šole in drugih aktivnostih na šoli, kot so informativni dnevi, kviz Moja dežela, mnogoboji družabnosti, predaja ključa …  V okviru PGD Lokovica je bil državni prvak v orientaciji in podprvak v kvizu za mlade gasilce. Sodeloval je v ekipi gasilcev, ki je v Luksemburgu na 12. mednarodnem mladinskem simpoziju CTIF predstavljala Slovenijo. Kot gasilec je prostovoljno delo opravljal ob žledu in drugih nesrečah.
Dejan je samozavesten fant, ki je znal voditi razred in jih združevati v homogeno celoto. Vedno se je zavzel za sošolce in bil vezni člen med učitelji in razredom – v dobrem in slabem. Od prvega letnika naprej se je razvijal v premišljenega mladeniča z jasno zastavljenimi cilji.
Opravljal bo tudi peti predmet splošne mature in študij nadaljeval na univerzi, pri čemer mu želimo vsaj tolikšne uspehe, kot jih je nizal pri nas.

Preberi več

Izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti je prejela Xiaoli Ye
Xiaoli Ye je izjemna dijakinja, saj jo odlikujejo vsestranskost, zanesljivost, odgovornost in marljivost. Vsako leto znova je presenečala z napredkom in vse boljšimi rezultati pri pouku, na tekmovanjih in šolskih ter obšolskih projektih.
Dobro zna upravljati z razpoložljivimi sredstvi glede na donosnost, zato je prejela priznanja na državnih tekmovanjih iz ekonomije. Prvemu, bronastemu priznanju, je dodajala vsako leto bolj bleščeča, v zadnjem letniku pa zlato priznanje.
Zlato priznanje z nagrado je prejela na državnem tekmovanju iz poslovne in finančne matematike in statistike, kjer je izkoristila svojo voljo za učenje in talent za uporabo sklepnih, verižnih, razdelilnih, obrestnih in odstotnih računov, kalkulacij in spretnost za upravljanje z denarnimi tokovi. Za znanja iz računovodstva oziroma znanja o uspešnosti podjetij na podlagi ocene z računovodskimi kazalci, je prejela srebrno priznanje. Da ima rada tudi matematiko, dokazuje osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju. Opažena in pohvaljena je bila tudi na tekmovanju iz finančne pismenosti Mladi in denar, s čimer je prispevala k prepoznavnosti in ugledu Šole za storitvene dejavnosti ter  ŠC Velenje.
S podjetniško žilico in natančnostjo je prispevala h kakovosti izvedbe šolskih projektov, katerih namen je razvijati splošne, generične in specifične kompetence pri dijakih. Ganljivo nežno in nepozabno je pela v plesno-glasbeni predstavi  Pozabljene marionete.

Xiaoli odlikujeta zelo primeren odnos do učiteljev in skrb za sošolce. Ničesar ji ni težko narediti, vedno je nasmejana in vljudna, mar ji je za šolsko kulturo, dobro sodelovanje, sočutje ter medsebojno pomoč, opazi se, da je ponosna na skupne sijajne uspehe šole.

Preberi več

Izjemni dijak Elektro in računalniške šole v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Elektro in računalniške šole je prejel Jaka Jenko
Jaka Jenko je v času srednješolskega izobraževanja je izdelal tri raziskovalne naloge. Vse tri so bile na državnem tekmovanju nagrajene z bronastim priznanjem.
Je prejemnik mednarodno priznanega certifikata Microsoft Student Partner za izjemne dosežke na strokovnem področju, kjer se je še posebej izkazal s strokovnim prispevkom na mednarodni Microsoftovi konferenci Student Partner v Zagrebu.
Je prejemnik dveh mednarodno priznanih certifikatov, ki jih je pridobil na šolanju za računalniška omrežja na Cisco akademiji, ki se ga sicer  udeležujejo že zaposleni strokovnjaki na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Kot udeleženec enomesečnega praktičnega usposabljanja na Malti je s strani njihove organizacije prejel posebno priznanje za izjemno dobre rezultate v času usposabljanja.
Bil je aktivni udeleženec  mednarodnega projekta »Hour of Code«. V sklopu tega projekta je opravil več delavnic in predavanj in s tem širil znanje programiranja po številnih osnovnih in srednjih šolah v regiji in širše.
V prvem letniku je na tekmovanju v znanju matematike prejel bronasto in srebrno priznanje, v drugem in četrtem letniku pa bronasto priznanje.
V 2., 3. in 4. letniku se je udeležil tekmovanj iz programiranja na Institutu Jožef Stefan, kjer tekmujejo vse srednje šole Slovenije in je konkurenca izjemna. Kot predstavnik šole je vedno dosegel lepo uvrstitev.
V 4. letniku je skupaj s sošolcem sodeloval na državnem tekmovanju računalniških šol Slovenije in dosegel 4. mesto.
Bil je odličen dijak v 3. in 4. letniku.
V 3. letniku je celo šolsko leto za dijake šole vodil krožek Blender (3D-modeliranje).
Na državnem tekmovanju dijakov in študentov iz podjetniških idej Start Up v Velenju je z ekipo, ki jo je vodil, dosegel 3. mesto. Kot edini nagrajenci so vnovčili denarno nagrado, ki je predstavljala namenska sredstva za nadaljnji razvoj podjetniške ideje.
V času izobraževanja na ERŠ se je uvrstil na državno tekmovanje iz geografije.
Dejaven je bil tudi na področju fizike in se udeležil šolanja v Zvezdnem mestu v Rusiji, centru ruskih kozmonavtov. Prejel je tudi »diplomo« za uspešno končano usposabljanje po izobraževalnem programu “Star House”.

Preberi več

Izjemna dijakinja Šole za rudarstvo in varstvo okolja v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemna dijakinja Šole za rudarstvo in varstvo okolja je prejela Janja Zabukovnik
Janja Zabukovnik zaključuje šolanje na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja v programu okoljevarstveni tehnik. Pri šolskem delu se je izkazala kot zelo prizadevna in marljiva dijakinja. Že od prvega letnika dalje je izvrstno predstavljala šolo pri promocijskih dejavnostih, vedno je bila pripravljena sodelovati tudi pri šolskih prireditvah. Šolo je ponosno predstavljala tudi v tujini, na mednarodnem projektu Eden Garden is near us v Turčiji ter pri praktičnem usposabljanju na Malti. Dvakrat se je preizkusila v vlogi mlade raziskovalke. Obe raziskovalni nalogi sta prejeli bronasto regijsko in državno priznanje. Izven šole Janja prostovoljno pomaga kot gasilka, čas pa najde tudi za nesebično pomoč sošolcem.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660