Šola za storitvene dejavnosti

Spodbujanje dijakov k pridobivanju poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj, doseganje čim boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov s kakovostnim strokovnim delom, zagotavljanje in širjenje osnovnih osebnostnih vrednot, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med poukom in obšolskimi dejavnostmi, zagotavljanje varnega okolja za vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa, pridobivanje pozitivnih izkušenj kot predpogoj za motivacijo in uspešno delo. Na Šoli za storitvene … Nadaljujte z branjem Šola za storitvene dejavnosti