srssersssdgimvssmicdsd

Prostovoljno delo

Ker se je tudi v šolskem letu 2017/2018 naše sodelovanje z Domom za varstvo odraslih izkazalo za zelo uspešno in se je z različnimi prostovoljskimi medgeneracijskimi akcijami še nadgradilo, bomo s sodelovanjem nadaljevali tudi to šolsko leto. Naša želja je, da se tudi letos srečujemo enkrat tedensko ter družimo ob različnih športnih in družabnih igrah, na sprehodih, v ustvarjalnih delavnicah, ustvarjamo skupne dogodke ipd. Prav tako bomo nadaljevali s plesnimi uricami, ki jih v Domu za varstvo odraslih organiziramo že 3. šolsko leto. Tudi v tem šolskem letu bomo prevzeli organizacijo in izvedbo velikega plesnega dogodka »Ulica pleše«, ki smo jo že tri leta uspešno izvedli na Mednarodnem medgeneracijskem festivalu. V dogodku povežemo vsako leto okoli 200 plesalcev različnih generacij, pripravimo skupno koreografijo in enourni plesni program, ki se predstavi na Titovem trgu.

V preteklem šolskem letu se je sodelovanje s Humanitarno organizacijo ADRA izkazalo za dobro, zato bomo tudi v letošnjem šolskem letu pripravili humanitarno kulturno prireditev, na katero bomo povabili med drugim starejše občane in jim s kulturnim programom popestrili njihov vsakdan.

Mestna občina Velenje skupaj z javnimi zavodi in Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje pripravlja 5. mednarodni Festival vezenja, ki bo 20. in 21. oktobra 2018 v Rdeči dvorani Velenje. Tema letošnjega festivala vezenin je »Povšter« – vzglavnik, blazina. Tudi letos smo na festival povabljeni prostovoljci Šolskega centra Velenje, ki se ga bomo z veseljem udeležili. Pripravili bomo stojnico, na kateri bomo predstavili svoje izdelke. V ta namen bomo s skupino prostovoljcev izdelali različne unikatne vzglavnike.

Z Zvezo prijateljev mladine bomo v decembru tudi tokrat sodelovali pri izvedbi spremstva dedka Mraza, pri čemer se bodo naši prostovoljci preoblekli v različne pravljične junake ter pomagali pri zavijanju daril in obdarovanju najmlajših.

Za dijake prostovoljce bomo pripravljali srečanja, na katerih bomo izpopolnjevali svoje znanje, se učili spretnosti in veščin ter na ta način izboljšali svoje delo v vrtcih, šolah, domovih za varstvo odraslih ipd.

Z dijaki prostovoljci se bomo tudi tekom celotnega letošnjega šolskega leta 2018/2019 vključevali v različne enodnevne prostovoljske akcije ter dobrodelne zbiralne akcije (zamaški, knjige, oblačila, igrače….).

5. decembra bomo obeležili svetovni dan prostovoljstva, za način obeležitve pa se bomo odločili skupaj na enem od srečanj.

V mesecu marcu bomo skupaj s Slovensko filantropijo obeležili Dan za spremembe.

Tudi v tem šolskem letu bomo prostovoljci ŠC Velenje krepili sodelovanje z Mladinskim centrom Velenje in s skupino Udarnik  ter pomagali pri različnih udarniških akcijah, medgeneracijskih prireditvah in podobnih aktivnostih.

Za dijake, ki si želijo nuditi pomoč v različnih delovnih organizacijah, bomo tudi tokrat ponudili prostovoljno delo v različnih ustanovah, kjer se nahajajo otroci, mladostniki in odrasli ljudje s specifičnimi potrebami oz. stiskami, individualno ali skupinsko pod neposrednim vodstvom strokovnjakov teh ustanov. Pri svojem delu bomo sodelovali z raznimi drugimi institucijami, strokovnjaki in prostovoljci tako v našem ožjem kot širšem slovenskem ter tudi mednarodnem prostoru.

V šolskem letu 2018/19 bomo prostovoljce povabili k delu na naslednjih področjih:

 • PD z otroki v vrtcih (V Velenju in drugje),
 • PD z otroki v Šaleški dolini (medobčinska ZPM Velenje),
 • PD z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (CVIU, Sožitje),
 • PD z mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ježek in Sožitje),
 • PD z otroki s psihosocialnimi motnjami – v dnevnem centru (Center za socialno delo Velenje),
 • PD z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (osnovne šole),
 • PD s srednješolci z učnimi in drugimi težavami (ŠC Velenje, Ljudska univerza Velenje),
 • PD z mladostniki Šaleške doline – v dnevnem centru (Mladinski center Velenje),
 • PD v organizaciji skupine Udarnik (Mladinski center Velenje),
 • PD s starostniki (Dom za varstvo odraslih Velenje, Center starejših Zimzelen),
 • PD na področju varovanja kulturne dediščine (Muzej na gradu),
 • PD v delavnicah z otroki v INVEL Velenje,
 • PD v knjižnicah (knjižnica Velenje in Mozirje),
 • PD s socialno ogroženimi (ADRA),
 • PD s socialno ogroženimi, pomoč pri krvodajalskih akcijah (Rdeči križ Slovenije, območna enota Velenje),
 • zbiranje humanitarne pomoči za socialno ogrožene družine in njihove otroke,
 • umetniška sekcija (glasbena, likovna, plesna in sekcija oblikovanja tekstila),
 • novinarska sekcija (literarni prispevki, fotografiranje, snemanje z videokamero…).

Za boljšo koordinacijo dela vseh prostovoljcev Šolskega centra Velenje bova imeli koordinatorici tudi letos tekom celotnega šolskega leta govorilne ure, na katerih se bodo lahko vsi dijaki, ki jih prostovoljno delo zanima ali imajo v zvezi s tem kakršnokoli vprašanje, oglasili in pogovorili.

Govorilne ure za prostovoljce bodo v šolskem letu 2018/2019 vsak četrtek, od 13.45 do 14.30 v kabinetu D5 oziroma D6.

Več o projektu prostovoljnega dela

Vabilo za prostovoljce

Prijavnica 2018/2019

Koordinatorici prostovoljnega dela sta Maša Kolšek in Karmen Mikek.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660