srssersssdgimvssmicdsd

Srečno do četrtega letnika (Inovacijski projekt, Zavod RS za šolstvo)

V šol. letu 2016/17 začenjamo z novim inovacijskim projektom, katerega cilj je zmanjšati osip; predvsem v prvih letnikih SSI programov. V ta namen bomo najprej pregledali obstoječe načine delovanja v učno-vzgojnem procesu, identificirali tiste, ki vodijo, pripomorejo k slabemu učnemu uspehu in posledično k osipu, poiskali ustreznejše strategije, metode in načine delovanja in jih uporabili v učno–vzgojnem procesu.

Planirane dejavnosti:

  • določitev ustrezne razporeditve ocenjevanja znanja tekom šolskega leta;
  • dodatno (kontinuirano) izobraževanje dijakov, staršev in učiteljev (večkrat med šolskim letom z ugotavljanjem učinkov izobraževanja);
  • metode učenja, identifikacija potencialnih osipnikov, spremljanje le-teh;
  • priprava dijakov, da si izdelajo načrt učenja;
  • spodbujanje dijakov za branje literature s področja učinkovitega učenja.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660