srssersssdgimvssmicdsd

The4Bees (Alpine Space EU programme).

Kot pogodbeni izvajalec zavoda KSSENA (Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško) sodelujemo pri izvajanju projekta The4BEes, ki poteka v okviru programa EU Območje Alp (Alpine Space). Cilj projekta je vplivanje na vzorce porabe energije pri končnih odjemalcih s skupnim razvojem inovativnih IKT orodij za energetski management z vzpostavitvijo t.i. laboratorijev za soustvarjanje orodij, v katere bodo vključeni predstavniki šolstva, zakonodajalcev, podjetništva in splošne javnosti.

ŠC Velenje skrbi za razvoj, izdelavo, vgradnjo, umerjanje ter obratovanje naprav (brezžičnih merilnikov na osnovi Arduino platforme) za spremljanje rab energije v objektih ŠC Velenje. Hkrati je naloga ŠC Velenje tudi mentorstvo in sodelovanje na strokovnih dogodkih.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660