srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Projekti
  • Arhiv projektov
  • GOAL – Guidance and Orientation for Adult Learners (Erasmus+, KA3: eksperiment urejanja politike izobraževanja; EACEA).

GOAL – Guidance and Orientation for Adult Learners (Erasmus+, KA3: eksperiment urejanja politike izobraževanja; EACEA).

V projektu izvajamo naslednje aktivnosti:

  • izvajanje svetovanja izbranim ciljnim skupinam odraslih,
  • spremljanje procesa svetovanja,
  • sodelovanje pri evalvaciji, promocijskih aktivnostih, širitvi rezultatov projekta.

Nosilec projekta in vodilni partner mednarodnega konzorcija je Flamsko ministrstvo za izobraževanje in znanost iz Belgije, drugi partnerji kot nacionalni koordinatorji v posameznih državah pa so pristojna ministrstva Češke, Islandije, Litve, Nizozemske in Slovenije. Na nacionalni ravni je nosilec projekta v Sloveniji Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot partnerja v projektu sodelujeta Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Izvedbo dejavnosti bodo spremljali na območju omrežja partnerstva, in sicer na območju delovanja Svetovalnega središča Velenje in Šolskega centra Velenje ter na območju delovanja Svetovalnega središča Ljubljana in Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660