srssersssdgimvssmicdsd

Člani sveta ŠC Velenje

V skladu s sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  »Šolski center Velenje«,  štev. 01403-24/2018/4, z dne 19. junij 2018, svet sestavlja 18 članov, in sicer:

 • 3 predstavniki ustanovitelja; od treh predstavnikov ustanovitelja imenuje 2 predstavnika Vlada RS, 1 predstavnika pa Mestna občina Velenje. En predstavnik, ki ga imenuje Vlada, je predstavnik delodajalcev, za katere zavod izobražuje in zanj posreduje tudi predlog imenovanja na Vlado RS.
 • 4 predstavnikov delavcev organizacijskih enot-srednjih šol,
 • 1 predstavnika delavcev skupnih služb in MIC,
 • 4 predstavnikov staršev dijakov,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
 • predsednik strateškega sveta VSŠ, ki je po svojem položaju član sveta ŠCV.

Predstavniki ustanovitelja so:

 • mag. Albin Vrabič, imenovan s strani Vlade RS,
 • dr. Janez Rošer iz Premogovnika Velenje, imenovan s strani Vlade RS kot predstavnik delodajalcev s področja dejavnosti, za katere zavod izobražuje kadre ter
 • Irena Poljanšek Sivka, imenovana s strani MO Velenje.

Predstavniki delavcev organizacijskih enot so:

 • Radovan Repnik, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje,
 • Marjetka Herodež, Elektro in računalniška šole,
 • Anita Rudolf Pečnik, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Peter Jevšenak, Gimnazija.

Predstavnik Skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra je:

 • Igor Doler.

Predstavniki staršev dijakov so:

 • Nataša Ribizel Šket, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje,
 • Boštjan Meža, Elektro in računalniška šola,
 • Mateja Car, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Marjan Turnšek, Gimnazija.

Predstavnika dijakov:

 • Anže Plazl,
 • Vid Pejovnik (potekel mandat 30. 9. 2020; volitve v teku).

Predstavniki študentov so:

 • Urška Jazbec,
 • David Škulj in
 • Matevž Felle (potekel mandat 9. 9. 2020; volitve v teku).

Predsednik strateškega sveta Višje strokovne šole, ki je po funkciji član sveta je Franc Štravs.

Predsednica sveta Šolskega centra Velenje je Marjetka Herodež, namestnica predsednice pa Anita Rudolf Pečnik.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660