srssersssdgimvssmicdsd

Člani sveta ŠC Velenje

V skladu s sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  »Šolski center Velenje«,  štev. 01403-24/2018/4, z dne 19. junij 2018, svet sestavlja 18 članov, in sicer:

 • 3 predstavniki ustanovitelja, od treh predstavnikov ustanovitelja imenuje 2 predstavnika Vlada RS, 1 predstavnika pa Mestna občina Velenje. En predstavnik, ki ga imenuje Vlada, je predstavnik delodajalcev, za katere zavod izobražuje in zanj posreduje tudi predlog imenovanja na Vlado RS.
 • 4 predstavnikov delavcev organizacijskih enot-srednjih šol,
 • 1 predstavnika delavcev skupnih služb in MIC,
 • 4 predstavnikov staršev dijakov,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
 • predsednik strateškega sveta VSŠ, ki je po svojem položaju član sveta ŠCV.

Od 3 predstavnikov ustanovitelja je s strani MO Velenje imenovana Irena Poljanšek Sivka.

S strani ustanovitelja je v Svet imenovan Bojan Škarja, predstavnika delodajalcev pa sta dr. Janez Rošer iz Premogovnika Velenje in Mitja Acman iz Obrtno podjetniške zbornice Velenje.

V skladu z ustanovitvenim aktom čakamo na odpoklic enega predstavnika delodajalcev.

Predstavniki delavcev organizacijskih enot so:

 • Radovan Repnik, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje,
 • Marjetka Herodež, Elektro in računalniška šole,
 • Anita Rudolf Pečnik, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Peter Jevšenak, Gimnazija.

Predstavnik Skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra je:

 • Igor Doler.

Predstavniki staršev so:

 • Marija Polak Rožič, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje,
 • Taja Pejovnik, Elektro in računalniška šola,
 • Vanja Pušnik, Šola za storitvene dejavnosti (poteče mandat 30. 9. 2019) in
 • Marjan Turnšek, Gimnazija.

Predstavnika dijakov:

 • Anže Plazl,
 • Vid Pejovnik.

Predstavniki študentov so:

 • Urška Jazbec,
 • David Škulj in
 • Matevž Felle.

Kot predsednik strateškega sveta Višje strokovne šole je po funkciji član sveta Franc Štravs.

Predsednica sveta Šolskega centra Velenje je Marjetka Herodež, namestnica predsednice pa Anita Rudolf Pečnik.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660