srssersssdgimvssmicdsd

Predstavitev šol ŠCV

ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE
Vršilec dolžnosti ravnatelja šole
Peter ROZMAN
  +386 3 896 06 16
  peter.rozman@scv.si

ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
Ravnatelj
Simon Konečnik
  +386 3 89 60 630
simon.konecnik@scv.si

ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI
Ravnateljica
Mateja Klemenčič
  +386 3 89 60 620
mateja.klemencic@scv.si

GIMNAZIJA VELENJE
Ravnatelj
Rajmund Valcl
  +386 3 89 60 644
rajmund.valcl@guest.arnes.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnatelj
Uroš Sonjak
  +386 3 89 60 642
uros.sonjak@scv.si

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Vodja
Darko Lihteneker
  +386 3 89 68 202
darko.lihteneker@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660