srssersssdgimvssmicdsd

Novo študijsko leto 2019/2020 v številkah

Za novo študijsko leto 2019/2020, ki se prične 1. oktobra, je pet univerz, tri javne in dve zasebni, ter en javni in 47 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, razpisalo 48.357 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na 816 študijskih programih, in sicer na 335 dodiplomskih študijskih programih prve stopnje, 370 magistrskih študijskih programih druge stopnje (od tega 9 enovitih magistrskih) in 111 doktorskih študijskih programih tretje stopnje. V novem študijskem letu bo približno toliko študentk in študentov kot jih je bilo v minulem študijskem letu, ko jih je bilo 65.440.

Prvič je bilo za novo študijsko leto razpisanih dvanajst študijskih programov, šest na prvi, dva na drugi in štirje na tretji stopnji. Tretjina od teh, dva na prvi in po en na drugi in tretji stopnji, so s področja fizioterapije. Med razpisanimi študijskimi mesti jih je bilo 38,1 odstotka za študijsko področje družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 13,7 odstotka jih je s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, sledijo: z 10,8 odstotka umetnost in humanistika, z 10,2 odstotka zdravstvo in sociala, z 9,2 odstotka naravoslovje, matematika in računalništvo, z 8,4 odstotka izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, s 7,3 odstotka storitve ter z 2,4 odstotka kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.


Končni podatki o vpisu v visoko šolstvo ter o številu študijskih programov bodo na voljo sredi novembra 2019, vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni 30. oktobra 2019. 


Na Razpisu za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020 in na Razpisu za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2019/2020 je bilo skupaj razpisanih 12.145 mest, to je 204 mest več kot v minulem študijskem letu. Za sprejem je bilo razpisanih 4.718 mest, 7.403 za podaljšanje bivanja, 24 mest pa je bilo namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v študijskem letu 2019/2020 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.


Med študijskim letom 2019/2020 bo pričel veljati tudi Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu. Z njim bo ministrstvo enotno za vse visokošolske zavode uredilo: 

  • načine prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatno strokovno pomoč pri študiju za študente s posebnimi potrebami in študente s posebnim statusom, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja visoko šolstvo;
  • obveznosti študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom ter obveznosti visokošolskega zavoda;
  • postopek pridobitve in odvzema statusa študenta s posebnimi potrebami in posebnim statusom.
    Pravilnik bo veljal za študente vseh visokošolskih zavodov za vse stopnje študija ne glede na način izvajanja študija.

Vir: https://www.gov.si/novice/2019-09-30-novo-studijsko-leto-20192020-v-stevilkah/

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660