srssersssdgimvssmicdsd

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Pošiljamo vam dodatne informacije glede aktualnih razmer in prekinitvijo neposrednega dela z dijaki od 16. 3. 2020 dalje.

Vlada je dne 12. 3. 2020 izdala Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih,  ki se začne uporabljati v ponedeljek, 16. marca 2020, in s katero se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) prepove zbiranje ljudi do vključno 29. marca 2020.

Vsled navedenemu se na Šolskem centru Velenje, skladno z veljavno Odredbo in okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prekine neposredno vzgojno-izobraževalno delo na lokacijah Šolskega centra Velenje, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom in praktičnim poukom pri delodajalcih ter praktičnim izobraževanjem za študente višjega strokovnega izobraževanja.

Kljub zaprtju zavoda se bo pedagoško delo v vseh organizacijskih enotah nadaljevalo v obliki izvajanja pouka na daljavo. Natančna navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa in obvestila o vseh drugih aktivnostih bomo dijakom in njihovim staršem pošiljali s strani posamezne šole preko eAsistenta, e-učilnic in/ali preko elektronske pošte v prihodnjih dneh.

Dijaki od 16. do 29. marca oziroma do preklica opravljajo šolske obveznosti od doma – na daljavo. Za dijake bo delo od doma potekalo po urniku, ki je objavljen v eAsistentu. Dijaki bodo informacijo o nalogah in obveznostih prejeli vsak ponedeljek do 8. ure. Informacijo posreduje učitelj. Učitelji bodo naloge dijakom poslali na elektronski naslov, ki se nahaja v eAsistentu.

Dijaki bodo od učiteljev prejeli naslednje informacije za delo od doma:

  • temo, vsebino učne ure;
  • navodilo za delo od doma;
  • nabor uporabljenega gradiva in literature;
  • rok oddaje naloge (če je predviden);
  • način preverjanja (uporaba spletne učilnice, elektronske pošte …).

V primeru, da pri delu od doma podrebujete tehnično pomoč in informacije s področja informatike (nedelovanje elektronskega naslova, spletne učilnice, težave z računalnikom …),  pišite na ikt@scv.si, lahko pa informacijo pridobite tudi na telefonski številki 041 710 298 (Iztok) od 8.00 – 15.00. V primeru nedelovanja eAsistenta pišite na naslov islam.music@scv.si ali info@easistent.com.

Sprotne informacije o delu v času izbruha koronavirusa bomo objavljali na spletni povezavi: https://www.scv.si/sl/kategorija/koronavirus/.

Želim si, da ohranimo tovrstno dobro sodelovanje in se vam že vnaprej zahvaljujem za vso pomoč in podporo. Vsem nam želim, da skupaj premagamo epidemijo in se po koncu zdravi in srečni snidemo v šolskih klopeh.

Janko Pogorelčnik,
direktor ŠC Velenje

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660