srssersssdgimvssmicdsd

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad)

Nosilec projekta: Ljudska univerza Velenje
Partnerji projekta:
– Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,
– Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,
– Šolski center Velenje in
– Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.
Projekt delno financirata Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Aktivnosti: Izvajanje brezplačnih programov iz vsebin: Računalniška pismenost za odrasle, Računalniško in digitalno opismenjevanje odraslih, Slovenščina kot drugi in tuji jezik in Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (predvidoma Sporazumevanje v tujih jezikih in Podjetništvo). Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Preberi več

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Preberi več

Srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leta 2014, 2015, 2016 (168. JR, 189. JR in 208. JR). (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)

Na javnem razpisu pridobljena sredstva za štipendiranje srednješolskega tehniškega izobraževanja dijakov, državljanov Bosne in Hercegovine in Republike Srbije, namenjamo za izobraževanje 33 dijakov, vpisanih v izobraževalne programe Strojni tehnik, Elekrotehnik, Tehnik mehatronike, Tehnik računalništva in Avtoservisni tehnik PTI.

Preberi več

Branje je žur – Reading is cool.

Projekt Branje je žur, reading is cool se je začel kot projekt British Councila za spodbujanje branja med mladimi in je povezal javne knjižnice in srednje šole po Sloveniji, v našem primeru je to naša gimnazija.  Namen projekta je predstaviti branje leposlovja v slovenskem in angleškem jeziku kot prijetno dejavnost v neformalnem okolju, ki ne spominja na šolo, temveč se osredotoča na bralca ter na teme in značilnosti, ki zanimajo srednješolce. V projekt je vključena predstavitev sodobne angleške literature mladim. Obsega branje knjig ter pogovore o njihovi vsebini in temah, ki jih obravnavajo. Srečanja se odvijajo od oktobra do aprila ali maja, in sicer enkrat mesečno.

Preberi več

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Preberi več

Institucionalno usposabljanje in priprava na NPK

Za Zavod RS za zaposlovanje s partnerji (Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniški šolski center Kranj, Šolski center Celje in Šolski center Ptuj) v okviru projekta izobražujemo brezposelne osebe za pridobitev dodatnih znanj, veščin in spretnosti za uporabo na delovnem mestu z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti. Usposabljanje se izvaja na tečajih, predavanjih, seminarjih in drugih krajših oblikah usposabljanja na naslednjih področjih:

  • jezikovni tečaji (angleški jezik, nemški jezik, slovenski jezik za tujce, francoski jezik, italijanski jezik, ruski jezik);
  • pridobitev vozniškega izpita (kategorije C do F);
  • tečaji za varilska dela; usposabljanje za skladiščnika, usposabljanje za sobarico;
  • usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja.

Usposabljanja izvajamo v območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje: Velenje, Celje, Sevnica, Maribor, Koper, Nova Gorica in Trbovlje.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660