srssersssdgimvssmicdsd

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 
 
Predmet razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Namen projekta

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Preberi več

Projekt Munera 3

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev.
Pripravili smo naslednje 64-urne programe:

 • Inteligentne instalacije in avtomatizacija – osnovni
 • Inteligentne instalacije in avtomatizacija – nadaljevalni
 • Slovenska kulinarika
 • Hidravlika in elektrohidravlika
 • Pnevmatika in elektropnevmatika
 • Office 365 v izobraževanju
 • Krepitev lastnega psihofizičnega ravnovesja
 • Korporativni wellness program “Zdravi in vitalni na delu”
 • Uporabno računalništvo
 • Petzvezdično doživetje naših gostov v času praznikov in dopustov

Vključite se lahko tudi v programe VSŠ.

Za več informacij se obrnite na koordinatorja projekta:
Igor Doler
igor.doler@scv.si
03/89-68-277

Preberi več

Kreativni generator (Partnerstvo v inovacijskem projektu, Zavod RS za šolstvo)

V šol. letu 2015/16 smo se kot partnerji priključili  inovacijskemu projektu z Gimnazijo Celje Center. Ob obstoječih raziskovalnih tekmovanjih (Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, Mladi za Celje) želimo na regijski ravni razviti model vzporednega natečaja, ki bi mlade spodbujal h kreativnemu izboru raziskovalnih tem s konkretnimi raziskovalnimi cilji (storitvami ali izdelki) in ki bi svojo oporo našel v realnem okolju. Projekt želi ponuditi tudi možnosti za lažje študijsko in poklicno usmerjanje mladih ter usmerjanje in krepitev regijskih štipendijskih shem. 

V šol. letu 2016/17 bomo v ta model vključili 6 raziskovalnih nalog, ki so bile preko obeh gibanj že izdelane in javno predstavljene ter so se uvrstile tudi na državni nivo tekmovanja. V tej fazi smo na nivoju šol, kjer so raziskovalne naloge nastale, izbrali naloge, ki smo jih prepoznali kot perspektivne za nadaljnji tehnološki razvoj in/ali implementacijo na trg.

Pomembne informacije in spremljava sprotnega dogajanja na projektu je vidna na spletnem portalu www.kreativni-generator.si.

Preberi več

Razpored videokonferenc na predinformativni dan

Razpored videokonferenc na predinformativni dan


UNI LJ: Univerza v Ljubljani; UM: Univerza v Mariboru; UP: Univerza na Primorskem

8.00


Vpisna služba UM – vpisni postopek

Meeting ID: 959 5823 6541
Passcode: 943812

9.00

Medicinska fakulteta UM

 

FAMNIT (fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) UP


Meeting ID: 819 6957 7971
Passcode: 067900

Študentski domovi Ljubljana

 

Fakulteta za vede o zdravju UP

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

 

Pedagoška fakulteta UNI LJ

Meeting ID: 957 2080 5396
Passcode: 860670

9.50

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Fakulteta za farmacijo UNI LJ

 

Fakulteta za humanistične študije UP

Fakulteta za turizem UM

 

Fakulteta za logistiko UM

 

Vojska

 

11.00

Filozofska fakulteta UNI LJ

 

Naravoslovno-tehniška fakulteta UNI LJ

 

Študentski domovi v Mariboru

 

Fakulteta za management UP

 

Fakulteta za strojništvo UNI LJ

Meeting ID: 982 8977 4444
Passcode: 334799

Višja strokovna šola ŠCV

 

11.50

Fakulteta za energetiko UM

 

Ekonomska fakulteta UNI LJ

 

Alma Mater

Fakulteta za šport UNI LJ

 

Pedagoška fakulteta UP

Meeting ID: 839 5317 1212

Policija

Meeting ID: 741 1668 3790
Passcode: policija
Chat na:

12.40

Fakulteta za matematiko in fiziko UNI LJAGRFT (akademija za gledališče, radio, film in televizijo) UNI LJ

 

Meeting ID: 987 7340 0702
Passcode: 873290

 

Fakulteta za zdravstvene vede MB

 

MFDPŠ (mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije)

 

Meeting ID: 870 1128 3597

 

Visoka šola za varstvo okolja Velenje

 

IntegralEdu

 

13.30

Fakulteta za organizacijske vede UM

 

ob 14.00:

Pravna fakulteta UM

Meeting ID: 420 365 6825

Passcode: 629340

 

Teološka fakulteta UNI LJ + enota v Mariboru

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UNI LJ


 

Pravna fakulteta UNI LJ

 

EURES in EUROPASS

14.20

Fakulteta za dizajn v Ljubljani (UP)

Fakulteta za družbene vede UNI LJ

 

Meeting ID: 998 5586 3519

Passcode: 099116

Fakulteta za turistične študije UP

 


 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

 

Ob 14.30:

Medicinska fakulteta – dentalna medicina UNI LJ

 

15.00

 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM

Biotehniška fakulteta UNI LJ

 

 Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

 

Preberi več

Podjetniške ideje – Start up (Sodelovanje z Ustvarjalnikom, pospeševalnikom mladinskega podjetništva)

V šol. letu 2016/17 bomo izvajali krožek podjetništva s poudarkom na iskanju in realizaciji idej. Sodelovali bomo z Ustvarjalnikom, pospeševalnikom mladinskega podjetništva, ki bo predstavljal iztočnico za Start up vikende, kjer bomo sodelovali z našimi dijaki. Cilj krožka Start up je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastno poslovno idejo. Že v prejšnjem šol. letu smo poglobili sodelovanje s Podjetniškim centrom Standard, kjer bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj ideje.
Krožek Start up se bo odvijal v Podjetniškem centru Standard v sodelovanju z Ustvarjalnikom.

Preberi več

Srečno do četrtega letnika (Inovacijski projekt, Zavod RS za šolstvo)

V šol. letu 2016/17 začenjamo z novim inovacijskim projektom, katerega cilj je zmanjšati osip; predvsem v prvih letnikih SSI programov. V ta namen bomo najprej pregledali obstoječe načine delovanja v učno-vzgojnem procesu, identificirali tiste, ki vodijo, pripomorejo k slabemu učnemu uspehu in posledično k osipu, poiskali ustreznejše strategije, metode in načine delovanja in jih uporabili v učno–vzgojnem procesu.

Planirane dejavnosti:

 • določitev ustrezne razporeditve ocenjevanja znanja tekom šolskega leta;
 • dodatno (kontinuirano) izobraževanje dijakov, staršev in učiteljev (večkrat med šolskim letom z ugotavljanjem učinkov izobraževanja);
 • metode učenja, identifikacija potencialnih osipnikov, spremljanje le-teh;
 • priprava dijakov, da si izdelajo načrt učenja;
 • spodbujanje dijakov za branje literature s področja učinkovitega učenja.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660