srssersssdgimvssmicdsd

MOTIV-e (Methods, tools and resources for effcient and engaging ICT enhanced teaching within VET), Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Naslov: Metode, orodja in viri za učinkovito poučevanje z okrepljeno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v poklicnem in strokovnem šolstvu

Trajanje projekta: september 2020 – avgust 2023.

Cilji projekta so omogočiti učiteljem enostaven dostop do XR (razširjena rsničnost) učnih gradiv, dodatno usposobiti učitelje za izdelavo XR učnih gradiv in t.i. panoram ter vzpostavitev VR (navidezna resničnost) didaktičnega centra z vso potrebno opremo. 

Nosilec projekta je KOMAG Inštitut za rudarsko tehnologijo, Gliwice, Poljska, partnerske organizacije so Tehnična šola za turizem in kreativno industrijo, Riga, Latvija, Poklicni avtoservisni izobraževalni center Boro Petruševski, Skopje, Severna Makedonija in Šolski center Velenje iz Slovenije.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta – motiv-e.eu

Preberi več

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 
 
Predmet razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Namen projekta

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Preberi več

Projekt Talentjourney

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira progam Erasmus +  Evropske unije in v katerem želimo skupaj s partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije sodelovati pri odpravljanju odstopanj med ponudbo in potrebami pri  znanjih in spretnostih v proizvodnem sektorju na področju povezljivosti naprav in storitev / CDS (IoT v pametni proizvodnji). Projekt se osredotoča na uporabniško usmerjene, uporabniku in okolju prijazne rešitve. Cilj je vzpostavitev platforme Talentjourney, ki bo delovala kot mednarodni center odličnosti na področju pametne proizvodnje. Šolski center Velenje je v okviru tega projekta zadolžen za delovni paket 6,  za komunikacijo med deležniki projekta in ciljnimi javnostmi, torej partnerji projekta, ključnimi predstavniki iz gospodarstva in izobraževanci.

Preberi več

Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools (Razvoj učnega načrta umetne inteligence, prilagojenega za evropske srednje šole); Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Projekt ima cilj razvoj novega kurikula na področju umetne inteligenca, ki bo nadgradil področje robotike in programiranja. Glavna aktivnost bo namenjena izvedbi enotedenskih mednarodnih usposabljanj, ki se jih bodo udeležili predvidoma 4 dijaki in 2 učitelja. Med usposabljanji bodo udeleženci vključeni v delavnice, na katerih bodo v mednarodnih skupinah izvajali različne praktične naloge iz programiranja, krmiljenja in upravljanja robotov z namenom razvoja in izdelave ustreznih učnih enot, ki bi jih kasneje prenesli v domače okolje. V okviru projekta načrtujemo tudi izdelavo posebnega priročnika za poučevanje naprednih sistemov umetne inteligence, izdelavo priročnika za učitelje s praktičnimi vajami za delo dijakov in izdelavo posebnih knjižnic in baz podatkov.

Preberi več

Connect – enjoy mountains & learning outdors – CEMLO (Povežite se – uživajte v gorah in učenju); Erasmus+, KA2: šolska partnerstva

V okviru projekta bodo dijaki vključeni v različne aktivnosti v naravi v obliki projektnega tedna v organizaciji šole, ki bo gostitelj mednarodnega srečanja. Med projektnimi srečanji bodo dijaki obravnavali strokovne teme iz geografije in lokalne zgodovine, obenem pa se bodo seznanili še s pohodništvom, geodezijo in orientacijo v naravi.

Preberi več

Razpored videokonferenc na predinformativni dan

Razpored videokonferenc na predinformativni dan


UNI LJ: Univerza v Ljubljani; UM: Univerza v Mariboru; UP: Univerza na Primorskem

8.00


Vpisna služba UM – vpisni postopek

Meeting ID: 959 5823 6541
Passcode: 943812

9.00

Medicinska fakulteta UM

 

FAMNIT (fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) UP


Meeting ID: 819 6957 7971
Passcode: 067900

Študentski domovi Ljubljana

 

Fakulteta za vede o zdravju UP

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

 

Pedagoška fakulteta UNI LJ

Meeting ID: 957 2080 5396
Passcode: 860670

9.50

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Fakulteta za farmacijo UNI LJ

 

Fakulteta za humanistične študije UP

Fakulteta za turizem UM

 

Fakulteta za logistiko UM

 

Vojska

 

11.00

Filozofska fakulteta UNI LJ

 

Naravoslovno-tehniška fakulteta UNI LJ

 

Študentski domovi v Mariboru

 

Fakulteta za management UP

 

Fakulteta za strojništvo UNI LJ

Meeting ID: 982 8977 4444
Passcode: 334799

Višja strokovna šola ŠCV

 

11.50

Fakulteta za energetiko UM

 

Ekonomska fakulteta UNI LJ

 

Alma Mater

Fakulteta za šport UNI LJ

 

Pedagoška fakulteta UP

Meeting ID: 839 5317 1212

Policija

Meeting ID: 741 1668 3790
Passcode: policija
Chat na:

12.40

Fakulteta za matematiko in fiziko UNI LJAGRFT (akademija za gledališče, radio, film in televizijo) UNI LJ

 

Meeting ID: 987 7340 0702
Passcode: 873290

 

Fakulteta za zdravstvene vede MB

 

MFDPŠ (mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije)

 

Meeting ID: 870 1128 3597

 

Visoka šola za varstvo okolja Velenje

 

IntegralEdu

 

13.30

Fakulteta za organizacijske vede UM

 

ob 14.00:

Pravna fakulteta UM

Meeting ID: 420 365 6825

Passcode: 629340

 

Teološka fakulteta UNI LJ + enota v Mariboru

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UNI LJ


 

Pravna fakulteta UNI LJ

 

EURES in EUROPASS

14.20

Fakulteta za dizajn v Ljubljani (UP)

Fakulteta za družbene vede UNI LJ

 

Meeting ID: 998 5586 3519

Passcode: 099116

Fakulteta za turistične študije UP

 


 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

 

Ob 14.30:

Medicinska fakulteta – dentalna medicina UNI LJ

 

15.00

 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM

Biotehniška fakulteta UNI LJ

 

 Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

 

Preberi več

Projekt CIRCLE

Projekt CIRCLE je financiran s sredstvi Evropske unije (program INTERREG ADRION – sustainable region), ki se osredotoča na promoviranje krožne ekonomije, s posebnim poudarkom na ravnanju z odpadki in recikliranju. Želi predstaviti nekatere aspekte krožne ekonomije na območja, kjer je trenutno manj prisotna, tudi s pomočjo prenosa dobrih praks med partnerji projekta. V času trajanja projekta bomo razvili mestne laboratorije za inovativne rešitve (CIRCLabs), s pomočjo katerih bomo zasnovali in preizkusili inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih: industrijska simbioza, elektronski odpadki, organski odpadki in odpadki pri rušenju.  Šolski center Velenje v temu mednarodnemu projektu poleg predstavlja Slovenijo. Šolski center Velenje je v projektu vodi sklop komunikacija. Partnerji iz držav Jadranske regije (poleg Slovenije so vključeni še partnerji iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Albanije in Grčije) bodo v svojem okolju preučevali dobre prakse in najboljše načine za spopadanje s težavami omenjenih štirih prioritet, ki naj bi služili kot vodilo k optimalnemu upravljanju z odpadki kot delom krožne ekonomije.

Preberi več

Kitchen Our Kingdom Cooking Our Pashion (Kuhinja je naše kraljestvo, kuhanje naša strast); Erasmus+, KA2: šolska partnerstva

Projekt KOKCOP je namenjen spoznavanju nacionalnih in regionalnih jedi, gastronomske dediščine partnerskih držav, kot tudi predstavitvi slovenske gastronomske dediščine, kulture omizja in obedovanja, zlaganja serviet v različne vzorce za svečane pogrinjke, spoznavanja vin in kulture pitja, koktajlov in drugih mešanih pijač, kave in kavnih napitkov. 

Preberi več

My Virtual Town (Moje virtualno mesto); Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Namen projekta je dvigniti zavest dijakov o pomenu aktivnega državljanstva v lokalni skupinosti. V okviru projekta bodo dijaki preko skupinskega dela s pomočjo učiteljev mentorjev vzpostavili virtualni model mesta, v katerem bodo simulirali različne situacije iz vsakodnevnega upravljanja lokalne skupnosti. Skupine sodelujočih dijakov bodo obravnavale delovanje mesta  različnih vidikov: organizacija lokalne skupnosti, funkcije mesta z oskrbo, energetiko in varstvom okolja ter človekove pravice. V šolskem letu 2019/2020 bodo vključeni dijaki oblikovali modele navideznega mesta, ki ga bodo predstavili na zaključnem srečanju z drugimi udeleženci iz drugih partnerskih držav.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660