srssersssdgimvssmicdsd

Javna naročila 2016

Seznam evidenčnih javnih naročil nad 10.000 eurov  

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja ŠC Velenje seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Seznam za leto 2016

Zap. št. Datum oddaje naročila Oznaka naročila Izbran ponudnik Predmet naročila Vrsta naročila Ocenjena vrednost
(brez DDV)
1. 2. 6. 2016 12/2016-P STRIP, d. o. o. Sanacija strehe prehoda B Gradnje 15.097,27
2. 21. 6. 2016 14/2016-P MIEL Elektronika, d. o. o. Komponente za laboratorij Blago 15.720,07
3. 5. 8. 2016 18/2016-P RS Simon Razdevšek, s. p. IVD 2016-sanacija tlakov Gradnje 19.729,67
4. 5. 8. 2016 19/2016-P Krevzel, instalacije, storitve IVD 2016-obnova sanitarij Gradnje 20.040,65
5. 31. 8. 2016 20/2016-P MLADINSKI CENTER VELENJE Najem sob-dijaški dom Storitev 38.191,50
6. 19. 12. 2016 1/2017-P BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,P.O. Pranje perila 2017 Storitev 10.563,31
7. 21. 12. 2016 8/2017-P GORENJE GOSTINSTVO, d. o. o. Dijaške malice 2017 Storitev 450.000,00

Ker je bila obveznost objave dela evidence o evidenčnih naročilih uvedena z ZJN-3, je naročnik v objavljen seznam uvrstil zgolj evidenčna naročila od 10.000 EUR dalje, ki so bila oddana po 31. 3. 2016, tj. na podlagi oziroma v skladu z ZJN-3. Glede evidenčnih naročil, oddanih na podlagi ZJN-2,  naročniku ni treba zagotavljati transparentnosti z objavo seznama evidenčnih naročil.


Seznam izvedenih evidenčnih javnih naročil za leto 2016:

Številka naročila: 001-2016-EP
Predmet naročila: Dobava pisarniškega materiala za potrebe ŠC Velenje za obdobje od 10. 3. 2016 do 31. 3. 2017

Številka naročila: 002-2016-EP
Predmet naročila: Ureditev večnamenskega prostora Gaudeamus

Številka naročila: 003-2016-EP
Predmet naročila: Postavitev kovinskega nadstreška na MIC-u

Številka naročila: 004-2016-EP
Predmet naročila: Sanacija strehe prehoda B

Številka naročila: 005-2016-EP
Predmet naročila: Dobava komponent za posodobitev krmilniške opreme v laboratoriju za procesno avtomatizacijo tehnoloških procesov

Številka naročila: 006-2016-EP
Predmet naročila: Investicijsko vzdrževalna dela v stavbi B Šolskega centra Velenje, ki obsegajo obnovo tlakov v avli 1. nadstropja

Številka naročila: 007-2016-EP
Predmet naročila: Investicijsko vzdrževalna dela v stavbi B Šolskega centra Velenje, ki obsegajo sanacijo sanitarij v 5. nadstropju

Številka naročila: 008-2016-EP
Predmet naročila: Najem sob za dijake ŠC Velenje v šolskem letu 2016/17

Številka naročila: 009-2016-EP
Predmet naročila: Vzdrževanje dvigal na ŠC Velenje za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

Številka naročila: 010-2016-EP
Predmet naročila: Storitev pranja perila za potrebe ŠC Velenje v letu 2017

Številka naročila: 011-2016-EP
Predmet naročila: Fizično varovanje ljudi in premoženja na ŠC Velenje v letu 2017

Številka naročila: 012-2016-EP
Predmet naročila: Najem večnamenskih fotokopirnih strojev za potrebe ŠC Velenje

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660