srssersssdgimvssmicdsd

Javna naročila 2018

Seznam evidenčnih javnih naročil nad 10.000 eurov  

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja ŠC Velenje seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Seznam za leto 2018

Zap. št. Datum oddaje naročila Oznaka naročila Izbrani ponudnik Predmet naročila Vrsta naročila Ocenjena vrednost

(EUR brez DDV)

1 3.1.2018 3N Gostinstvo in frizerstvo Verdelj Prehrana dijakov v DŠD S 40.000
2 6.2.2018 204N GORENJE D.D. Popravilo razsmerniškega sistema S 14.408
3 27.2.2018 2P HTZ VELENJE, I.P., D.O.O. Najem fotokopirnih strojev S 15.732
4 5.3.2018 3P MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA Pisarniški material 2018 B 11.817
5 23.3.2018 387N POTEKO D.O.O. Čelne plošče za laboratorij B 14.000
6 27.7.2018 769N PROJEKTIVNI BIRO VELENJE Projektna dokumentacija za IVD2018 S 10.000
7 29.8.2018 6P MLADINSKI CENTER VELENJE Namestitev dijakov S 41.861
8 31.8.2018 7P HTZ VELENJE, I.P., D.O.O. Fizično varovanje objektov S 16.720
9 19.9.2018 868N Gostinstvo in frizerstvo Verdelj Prehrana dijakov Zahodni Balkan S 30.000
10 19.11.2018 1080N Remenih SC Simulator varne vožnje B 12.055
11 20.11.2018 1084N WELTVITAL D.O.O. Usposabljanje MUNERA3 S 16.353

Seznam izvedenih javnih naročil za leto 2018:

Številka naročila: JN-001/2018
Številka objave na Portalu JN:  JN000531/2018-B01
Predmet naročila: Čiščenje prostorov ŠC Velenje z urejanjem okolice, storitev odpadkov ter zimska opravila

Seznam izvedenih evidenčnih javnih naročil za leto 2018:

Številka naročila: 001/2018-EP
Predmet naročila: Najem večnamenskih fotokopirnih strojev za potrebe ŠC Velenje v obdobju od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019

Številka naročila: 002/2018-EP
Predmet naročila: Dobava pisarniškega materiala za potrebe ŠC Velenje za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Številka naročila: 1/2019/SAS
Predmet naročila: Sprejem alarmnih signalov in intervencije ter vzdrževanje in servis sistemov tehničnega varovanja in požarnega sistema za objekte ŠC Velenje za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Obvestilo o izbiri

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660