srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Javna naročila in ostali razpisi

Javna naročila in ostali razpisi

Šolski center Velenje objavlja javna naročila ter razpisno dokumentacijo, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: www.enarocanje.si.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Seznam evidenčnih javnih naročil nad 10.000 eurov  

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja ŠC Velenje seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Seznam za leto 2020

Datum oddaje naročila Številka Izbran ponudnik Predmet naročila Vrsta naročila Ocenjena vrednost
13.01.2020 74 N Gostinstvo in frizerstvo Prehrana v Dijaškem domu 2020 Storitev 45.000,00
28.01.2020 3 P BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,P.O. Pranje perila 2020-2021 Storitev 17.247,54
10.02.2020 5 P PUP – SAUBERMACHER d.o.o. Prevzem in odvoz odpadkov  Storitev 13.834,96
15.05.2020 13 P HTZ Velenje, I.P., d.o.o. Najem kopirnih strojev  Storitev 13.995,00
22.05.2020 14 P Mladinska knjiga Trgovina, Pisarniški material 2020-2021 Blago 13.623,94
19.06.2020 436 N STRIP, d.o.o. Sanacija strehe  Storitev 24.530,73
17.08.2020 18 P HTZ Velenje, I.P., d.o.o. Fizično varovanje ljudi  Storitev 15.509,48
17.08.2020 547 N Gostinstvo in frizerstvo Prehrana v Dijaškem domu Storitev 30.000,00
08.09.2020 20 P MLADINSKI CENTER VELENJE Najem sob za dijake ŠC Velenje Storitev 41.861,40
16.11.2020 753 N mCost d.o.o. Robot UR3 Blago 16.663,75

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660