srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Javna naročila in ostali razpisi

Javna naročila in ostali razpisi

Šolski center Velenje objavlja javna naročila ter razpisno dokumentacijo, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: www.enarocanje.si.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Seznam evidenčnih javnih naročil nad 10.000 eurov  

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja ŠC Velenje seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Seznam za leto 2018

Zap. št. Datum oddaje naročila Oznaka naročila Izbrani ponudnik Predmet naročila Vrsta naročila Ocenjena vrednost

(EUR brez DDV)

1 3.1.2018 3N Gostinstvo in frizerstvo Verdelj Prehrana dijakov v DŠD S 40.000
2 6.2.2018 204N GORENJE D.D. Popravilo razsmerniškega sistema S 14.408
3 27.2.2018 2P HTZ VELENJE, I.P., D.O.O. Najem fotokopirnih strojev S 15.732
4 5.3.2018 3P MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA Pisarniški material 2018 B 11.817
5 23.3.2018 387N POTEKO D.O.O. Čelne plošče za laboratorij B 14.000
6 27.7.2018 769N PROJEKTIVNI BIRO VELENJE Projektna dokumentacija za IVD2018 S 10.000
7 29.8.2018 6P MLADINSKI CENTER VELENJE Namestitev dijakov S 41.861
8 31.8.2018 7P HTZ VELENJE, I.P., D.O.O. Fizično varovanje objektov S 16.720
9 19.9.2018 868N Gostinstvo in frizerstvo Verdelj Prehrana dijakov Zahodni Balkan S 30.000
10 19.11.2018 1080N Remenih SC Simulator varne vožnje B 12.055
11 20.11.2018 1084N WELTVITAL D.O.O. Usposabljanje MUNERA3 S 16.353

Seznam za leto 2017

Zap. št. Datum oddaje naročila Oznaka naročila Izbran ponudnik Predmet naročila Vrsta naročila Ocenjena vrednost

(EUR brez DDV)

1. 22.12.2017 40 P BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,P.O. Pranje perila 2018,2019 S 16.548,82
2. 23.11.2017 1178 N BELMET MI, d.o.o. Material za delovne mize B 19.692,45
3. 6.11.2017 1098 N MLADINSKI CENTER VELENJE Namestitev in polpenzion S 12.500,00
4. 29.9.2017 27 P ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK Plezalna stena G 18.000,00
5. 7.9.2017 876 N RS Simon Razdevšek, s. p. Izvedba gradbenih del S 10.248,85
6. 5.9.2017 863 N BROWN BEAR TEAM d.o.o. Material za opremljanje B 12.774,90
7. 1.9.2017 37 P PROVARNOST, d. o. o. Izvajanje nalog VZD in ZVPoz S 15.252,00
8. 29.8.2017 26 P MLADINSKI CENTER VELENJE Dijaške sobe 2017/18 S 30.897,70
9. 4.8.2017 24 P Krevzel, instalacije, storitve IVD-Sanitarije G 12.940,00
10. 4.8.2017 23 P RS Simon Razdevšek, s. p. GOI dela IVD G 32.999,18
11. 4.8.2017 22 P ETT LIGHTING, d. o. o. IVD-Prenova elektroinstalacij B 19.834,49
12. 1.8.2017 895 N Gostinstvo in frizerstvo prehrana dijakov Dijaškega dom S 40.000,00
13. 6.7.2017 757 N ŠOLSKI CENTER VELENJE Material za KNX B 11.008,20
14. 16.6.2017 30 P VIZIJA SPORT, d. o. o. Bicy Ravne na Koroškem B 16.585,00
15. 16.6.2017 29 P PETER SKRIVARNIK S.P. Bicy Ravne na Koroškem S 11.021,00
16. 16.6.2017 28 P VIZIJA SPORT, d. o. o. Bicy Krško B 16.350,00
17. 9.5.2017 34 P MOCIS center za izobraževanje Izvedba izobraževanj S 12.201,00
18. 9.5.2017 33 P ANDRAGOŠKI ZAVOD Izvedba izobraževanj S 24.142,50
19. 13.3.2017 14 P GORENJE GOSTINSTVO, d. o. o. Prehrana maturantski ples S 27.000,00
20. 10.3.2017 9 P Mladinska knjiga Trgovina, PISARNIŠKI MATERIAL 2017 B 11.776,28
21. 14.2.2017 198 N DAIHEN VARSTROJ, d. d. Popravilo laserja S 27.000,00
22. 26.1.2017 102 N Gostinstvo in frizerstvo prehrana dijakov Dijaškega dom S 40.000,00
23. 13.1.2017 6 P HTZ VELENJE, I. P., d. o. o. Najem kopirnih strojev B 16.074,12
24. 3.1.2017 3 P HTZ VELENJE, I. P., d. o. o. Fizično varovanje 01-06/2017 B 13.271,50

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660