srssersssdgimvssmicdsd

Priznanje izjemen dijak Gimnazije je prejel Luka Jevšenak

Luka je dosegel odličen učni uspeh v vseh letih šolanja. Na državnih tekmovanjih je iz znanja matematike, fizike, astronomije, računalništva ACM, logike in za izdelavo raziskovalnih nalog osvojil skupaj 9 zlatih in 8 srebrnih priznanj, v 4. letniku tudi zlato Preglovo plaketo iz kemije. V okviru zlatih priznanj je dosegal tudi najvišja mesta: štiri 1. mesta – iz logike, fizike, matematike (2017) in za raziskovalno nalogo Mikrogravitacija kometov (leta 2016) ter 2. mesto iz računalništva ACM (2017) in 3. mesto v logiki v letih 2016 in 2018.

Leta 2017 je zastopal Slovenijo na Sredozemskem mladinskem matematičnem tekmovanju v Rimu in z ekipo osvojil 3. mesto.

V Gibanju mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline je izdelal in predstavil tri raziskovalne naloge s področij fizike, astronomije in računalništva: Mikrogravitacija kometov (2016), Tatooine in podobni planeti (2017) in Projekt gravitacija (2018). Poleg priznanj na regijskih in državnih srečanjih mladih raziskovalcev daje nalogam še posebno vrednost dejstvo, da je revija Fizika v šoli objavila povzetka prvih dveh raziskovalnih nalog kot obširna strokovna članka. Naloga Tatooine in podobni planeti je bila predstavljena tudi na 4. konferenci učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK oktobra 2017 v Laškem.

Luka je vzoren dijak in preudaren mladostnik, ki stoji trdno na tleh. Sošolcem je ves čas šolanja nesebično pomagal pri različnih predmetih. Kljub svojim dosežkom na tekmovanjih pa je ostal skromen in enakovreden član razreda. Sodeloval je tudi pri promociji šole. Sošolci z razredničarko in učitelji smo ponosni nanj.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660