srssersssdgimvssmicdsd

Izjemni dijak Gimnazije v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Gimnazije je prejel Jan Vodušek
Jan Vodušek nas je že v 1. letniku pri različnih dejavnostih opozoril nase, saj je dijak s širokim interesnim zanimanjem – od naravoslovnega do družboslovno-humanističnega, tudi umetniškega. Tako je v 4 letih gimnazije trikrat dosegel odličen uspeh, tekmoval tako na družboslovnih kot naravoslovnih področjih, se udeleževal strokovnih umetnostnozgodovinskih ekskurzij, najpomembneje pa je njegovo gimnazijsko obdobje zaznamovala raziskovalna dejavnost.
V 1., 2. in 4. letniku je s tremi raziskovalnimi nalogami sodeloval na regijskih in državnih tekmovanjih in osvojil dve srebrni državni priznanji s področij energetike in mikrobiologije.
Ob vsem tem delu pa se je preizkusil tudi v literarni dejavnosti in že na prvem natečaju za kratko prozo Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, prejel nagrado kot eden od prvih treh nagrajencev. S prozo je sodeloval tudi v regionalni reviji Hotenja in od svoje prve objave sodeluje tudi v njenem upravnem odboru.
Požrtvovalno in predvsem kreativno in tehnično zanesljivo pa je Jan v štirih letih na gimnaziji sodeloval pri promocijskih dejavnostih šole: od snemanja in montiranja krajših filmov, montaž, do tehnične podpore pri dogodkih samih – na informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat, roditeljskih sestankih za osnovne šole, večerih jezikov … Pri čemer te naloge nikoli niso bile izgovor za redne šolske obveznosti. Tudi v odnosu do profesorjev in sošolcev je bil vedno odkrit, pošten, odprto človeški – in seveda malo posebno duhovit – kakršen je Jan sam.
S svojo vedoželjnostjo in široko razgledanostjo si nam postavljal izzive, upamo, da smo ti jih profesorji vsaj deloma uspeli potešiti. Hvala ti, ker si vsem nam – dijakom in učiteljem – pri različnih projektih nesebično pomagal in nas pri tem spoštoval in navduševal.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660