srssersssdgimvssmicdsd

6 CliPs (Six STEM projects for fight against climate change, Erasmus+, KA2 – manjša partnerstva)

Ime projekta: 6 CliPs: Six STEM projects for fight against climate change

Program: Erasmus+, KA2 – manjša partnerstva

Financiranje: Nacionalna agencija za programe EU Belgija (EPOS)

  • Skupni proračun: 60.000 €
  • Proračun za ŠCV: 14.500 €

Trajanje:1. 4. 2023 – 31. 3. 2025

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje: Miran Papež (e-pošta: miran.papez@scv.si, telefon: 03 896 82 82)

Namen projekta je izdelati 6 šolskih projektov kot konkretni prikaz boja proti podnebnim spremembam v lokalnem okolju; spodbujanje zanimanja za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko (STEM) s projektnim delom; nadaljnje usposabljanje sodelujočih učiteljev z uporabo mentorskega pristopa in moderiranja pri vodenju skupin dijakov.

Preberi več

CHALLENGER, Erasmus+, Partnerships for Innovation – Forward Looking Projects

Ime projekta: CHALLENGER

Program: Erasmus+, ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD (Partnerships for Innovation – Forward Looking Projects)

Sofinanciranje: ERASMUS Lump Sum Grants

Trajanje: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje:

Igor Doler (e-pošta: igor.doler@scv.si, telefon: 03 896 82 77)

Cilj projekta je oblikovati in vzpostaviti inovativno, trajnostno in učinkovito strukturo za spodbujanje inovacij z uporabo AR (applied research) v VET, okrepiti in izboljšati vključevanje inovativnih učnih metod poklicnega izobraževanja in usposabljanja za spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti ter mapirati, oblikovati in vzpostaviti vire za inovacije in podjetništvo, ki jih vodijo tutorji in mentorji z vzorniki.

Preberi več

FOODCONSCIOUS (FoodConscious: Towards Effective Food Waste Management and Food Waste Prevention in the Food Service Sector), Erasmus+, KA220 – VET

Ime projekta: FoodConscious: Towards Effective Food Waste Management and Food Waste Prevention in the Food Service Sector (FOODCONSCIOUS)

Program: Erasmus+, KA220 – VET

Financiranje: Nacionalna agencija za programe EU

Trajanje: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje:

Igor Doler (e-pošta: igor.doler@scv.si, telefon: 03 896 82 77)

Namen projekta FoodConscious je pomagati ključnim deležnikom v gostinskem sektorju razviti potrebne veščine, potrebne za učinkovito ravnanje s hrano in preprečiti nastajanje živilskih odpadkov.

Preberi več

AI (Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market), Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Ime projekta: Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market (AI)

Program: KA2 – strateška partnerstva

Financiranje: Nacionalna agencija za programe EU Španija

Trajanje: 1. 9. 2022 – 31. 7. 2025

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje:

  • dr. Nataša Meh Peer (e-pošta: natasa.mehpeer@scv.si)
  • Miran Papež (e-pošta: miran.papez@scv.si, telefon: 03 896 82 82)

Cilj projekta je dvig kompetenc učiteljev in dijakov na področju umetne inteligence (osredotočeno na tri glavna področja – računalniški vid, robotiko in internet stvari (IoT).

Preberi več

EDRAWTECH (Educational Platform with open resources for online learning and assessment of Technical Drawing), Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Ime projekta: Educational Platform with open resources for online learning and assessment of Technical Drawing (EDRAWTECH)

Program: Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Financiranje: Nacionalna agencija za programe EU Španija

Trajanje: 1. 3. 2022 – 30. 10. 2024

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje:

Miran Papež (e-pošta: miran.papez@scv.si, telefon: 03 896 82 82)

Cilj projekta je  dvig IKT kompetenc učiteljev in dijakov, oblikovati novo spletno interaktivno digitalno orodje za učenje in vadbo tehničnega risanja v CAD okolju ter oblikovati odprto spletno zbirko gradiv za pouk in praktično vadbo tehničnega risanja.

Preberi več

Digitrajni učitelj

Ime projekta: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti

Financiranje: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU, v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Trajanje: 2023 – 2026

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje: Igor Doler (e-pošta: igor.doler@scv.si, telefon: 03 896 82 77)

Projekt je namenjen načrtovanju, razvoju, pripravi in izvedbi programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Šolski center Velenje sodeluje pri projektu kot konzorcijski partner.

Preberi več

Register zunanjih izvajalcev ZRZS

Ime projekta: Register zunanjih izvajalcev ZRZS

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktna oseba: Slavko Kugler

(e-pošta: slavko.kugler@scv.si, telefon: 03 896 82 79)

V projektu izvajamo izobraževanja brezposelne osebe, ki jih na izobraževanja in usposabljanja napoti za Zavod za zaposlovanje. Sama ali s podizvajalci izvajamo tečaje Slovenščina za tujce, A1 vstopna raven, stopnje I. do III, angleščina in nemščina stopnje A1 do C2, Računalniški tečaj – Računalniška pismenost za odrasle  – RPO, Računaniška in digitalna pisemnost – RDO, Excel – osnovni.

Preberi več

TEMELJNE POKLICNE KOMPETENCE 2018 – 2022

V okviru projekta Temeljne poklicne kompetence 2018 – 2022 (TPK 2), ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Velenje, Invelom in Zavodom uspešen.si organizirali brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne. Trudili smo se povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki so pomembne zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi. Cilj projekta je bil izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Preberi več

3D printing (3–D printers, Development, Digital community), Erasmus+, KA2 – manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Ime projekta: 3 – D printers, Development, Digital community (3D printing)

Program: Erasmus+, KA2 – manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Financiranje: Nacionalna agencija za programe EU Češka

Trajanje: 1. 9. 2022 – 1. 9. 2024

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje:

Miran Papež (e-pošta: miran.papez@scv.si, telefon: 03 896 82 82)

Cilj projekta je povečati tehnične spretnosti in digitalne kompetence z uvedbo novih učnih pristopov ob uporabi 3D tiskanja v izobraževanju. Spodbujati dijake k uporabi 3D tiskalnikov in spodbujanje k razvoju lastnih 3D projektov.

Preberi več

Posodobitev omrežij LAN na Šolskem centru Velenje

Ime projekta: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Trajanje projekta:

01 / 2022 ⸺ 06 / 2026

Financiranje:

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Cilji projekta:

Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660