srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Aktualna javna naročila

Aktualna javna naročila

EVIDENČNA JAVNA NAROČILA

Objave pod to rubriko se nanašajo na postopek zbiranja ponudb za naročila storitev, blaga in gradenj  z ocenjeno vrednostjo, ki je manjša od vrednosti, za katero je obvezna uporaba Zakona o  javnem naročanju (ZJN-3). Gre torej za naročila, ki so pod mejno vrednostjo za izvedbo postopkov javnih naročil po ZJN-3.

Z objavo povabil k oddaji ponudb uveljavljamo spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

Pri navedenem zbiranju ponudb ne gre za javna naročila po ZJN-3, zato se tudi ne uporabljajo njune postopkovne določbe, ponudnikom pa tudi ni zagotovljeno pravno varstvo po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Z opisanim načinom objavljanja razpisne dokumentacije želimo pritegniti k sodelovanju čim širši krog ponudnikov in na ta način pridobiti čim več kvalitetnih, konkurenčnih ponudb ter hkrati omogočiti sodelovanje tudi tistim ponudnikom, s katerimi doslej še nismo sodelovali.

Aktualne objave:

25.2.2019 – Obvestilo o izbiri 1/2019-EP.

1.4.2019 – Obvestilo o izbiri 3/2019-EP.


JAVNA NAROČILA PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU (ZJN)

Pod navedeno rubriko objavljamo informacije za vsa aktualna javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju in ki so objavljena na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Aktualne objave: 

Številka naročila: JN-001/2018
Številka objave na Portalu JN: JN000531/2018-B01
Predmet naročila: Čiščenje prostorov ŠC Velenje z urejanjem okolice, storitev odpadkov ter zimska opravila
Rok za oddajo ponudbe: 5. 3. 2018 do 10. ure

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660