srssssersssdgimvssmicdsd

Prostovoljno delo

V šolskem letu 2016/2017 želimo omogočiti prostovoljno delo dijakom vseh šol Šolskega centra Velenje, ki jih veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku, ki doživlja različne življenjske stiske. V prostovoljno delo se lahko vključijo tudi dijaki, ki želijo delovati na področju ohranjanja zdravega naravnega okolja, varovanja kulturne dediščine in širjenja bralne kulture in še kje drugje.

Prostovoljno delo bo potekalo v različnih ustanovah, kjer se nahajajo otroci, mladostniki in odrasli ljudje s specifičnimi potrebami oz. stiskami, individualno ali skupinsko pod neposrednim vodstvom strokovnjakov teh ustanov. Pri svojem delu bomo sodelovali z raznimi drugimi institucijami, strokovnjaki in prostovoljci tako v našem ožjem kot širšem slovenskem ter tudi mednarodnem prostoru.

V šolskem letu 2016/17 bomo prostovoljce povabili k delu na naslednjih področjih:

 • PD z otroki v vrtcih (V Velenju in drugje),
 • PD z otrok v Šaleški dolini (medobčinska ZPM Velenje),
 • PD z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (CVIU, Sožitje),
 • PD z mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ježek in Sožitje),
 • PD z otroki s psihosocialnimi motnjami – v dnevnem centru (Center za socialno delo Velenje),
 • PD z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (osnovne šole),
 • PD s srednješolci z učnimi in drugimi težavami (ŠC Velenje, Ljudska univerza Velenje),
 • PD z otroki in mladostniki z duševnimi težavami (Zdravstveni dom Velenje – Psihološka služba),
 • PD z mladostniki Šaleške doline – v dnevnem centru (Mladinski center Velenje),
 • PD s starostniki (Dom za varstvo odraslih Velenje, Center starejših Zimzelen, HOSPIC, Karitas),
 • PD z bolniki z multiplo sklerozo (Terme Topolšica – RC za zdravljenje multiple skleroze),
 • PD z bolniki (Bolnišnica Topolšica),
 • PD na področju varovanja kulturne dediščine (Muzej na gradu),
 • PD v delavnicah z otroki v INVEL Velenje,
 • PD v knjižnicah (knjižnica Velenje in Mozirje),
 • PD s slepimi in slabovidnimi (MDSS Celje),
 • Zbiranje humanitarne pomoči za socialno ogrožene družine in njihove otroke.

Dijake bomo povabili tudi k sodelovanju v :

 • umetniški sekciji (glasbena, likovna, plesna in sekcija oblikovanja tekstila),
 • novinarski sekciji (literarni prispevki, fotografiranje, snemanje z videokamero…),
 • UNICEF-ovih delavnicah.

V programu prostovoljnega dela bodo prostovoljci delovali pod mentorstvom mentorjev šol ŠCV in strokovnih delavcev v institucijah.

Kot vsako leto bomo tudi letos predvidoma v mesecu maju na festivalu prostovoljstva v Velenju predstavili delovanje prostovoljcev naše doline. K sodelovanju bomo povabili društva, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom v naši dolini in upamo na čim boljši odziv. Svoje delovanje bomo na najrazličnejše načine predstavili na stojnicah. Dogodek bo organiziral ŠC Velenje v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje in Mestno občino Velenje.

5. decembra bomo obeležili svetovni dan prostovoljstva.

Tekom celega leta bomo posvečali pozornost različnim medgeneracijskim druženjem.

V mesecu marcu bomo skupaj s Slovensko filantropijo obeležili Dan za spremembe.
V tem šolskem letu bomo registrirani v slovensko mrežo prostovoljnih organizacij, s prostovoljci ŠC Velenje pa se bomo aktivno vključevali v različne aktualne lokalne dogodke.
Koordinatorici prostovoljnega dela sta Maša Kolšek in Karmen Mikek.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660