srssersssdgimvssmicdsd

Prostovoljno delo

V šolskem letu 2017/2018 želimo omogočiti prostovoljno delo dijakom vseh šol Šolskega centra Velenje, ki jih veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku, ki doživlja različne življenjske stiske. V prostovoljno delo se lahko vključijo tudi dijaki, ki želijo delovati na področju ohranjanja zdravega naravnega okolja, varovanja kulturne dediščine in širjenja bralne kulture in še kje drugje.

Prostovoljno delo bo potekalo v različnih ustanovah, kjer se nahajajo otroci, mladostniki in odrasli ljudje s specifičnimi potrebami oz. stiskami, individualno ali skupinsko pod neposrednim vodstvom strokovnjakov teh ustanov. Pri svojem delu bomo sodelovali z raznimi drugimi institucijami, strokovnjaki in prostovoljci tako v našem ožjem kot širšem slovenskem ter tudi mednarodnem prostoru.

Več o projektu prostovoljnega dela

Prijavnica 2017/2018

Koordinatorici prostovoljnega dela sta Maša Kolšek in Karmen Mikek.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660