srssssersssdgimvssmicdsd
  • Šolski center Velenje
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Ponovni uspeh Janje Garnbret

Dijakinja gimnazije Janja Garnbret je v športnem plezanju na evropskem prvenstvu v Münchnu v balvanih osvojila srebrno medaljo in si z njo prvič v članski konkurenci zagotovila tudi naslov evropske prvakinje v kombinaciji. Postala je tako ime tedna kot športnica tedna na Valu 202.

Preberi več

Odlični dosežki Nejca Zajca in Luka Jevšenaka na mednarodnih matematičnih tekmovanjih

Poleti si večina dijakov z veseljem oddahne od napornega šolskega dela in predvsem ukvarjanja z matematiko. To pa ne velja za Nejca in Luka, ki sta skozi šolsko leto uspešno opravila zahtevne kvalifikacije in se uvrstila na različna mednarodna tekmovanja iz matematike. To niso le tekmovanja, pač pa tudi dobra priložnost za spoznavanje drugih dežel in druženje z vrstniki, krona vsega pa so dobri rezultati. Luka in Nejc sta dokazala, da sta res dobra matematika.

Preberi več

Informativni dan izobraževanja odraslih

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v torek, 5. 9. 2017, ob 17. uri na Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju na Koroški 62 a, v stavbi MIC 3 – 106 (velika predavalnica).

Vpis novincev v srednješolske programe bo vsak dopoldan v tajništvu izbrane šole in še v ponedeljek, 11. 9. 2017, od 15. do 17. ure na Strojni šoli.

Ostale informacije: telefon: 03 896 82 00; odrasli.mic@scv.si

Razpis odrasli 2017-2018

Sprejmite izziv in se nam pridružite.

Preberi več

Čestitke

V junijskem roku poklicne in splošne mature imamo na našem Centru poleg odličnih rezultatov na zaključnem izpitu, poklicni maturi in maturi, tudi 15 zlatih maturantov. Izjemno pomembno je, da prihajajo iz vseh naših šol in nato smo še posebej ponosni.

Iskrene čestitke.

mag. Ivan Kotnik, direktor ŠC Velenje

 

Preberi več

SREBRNA MEDALJA NA BALKANSKI OLIMPIJADI za gimnazijca Miha Rožiča

V Rušah je od 25. junija do 1. julija potekala 3. Olimpijada Jugovzhodne Evrope iz znanja geografije, BIGeo2017.  Nastopilo je 24 osnovnošolcev in 40 srednješolcev iz Bosne in Hercegovine, Turčije, Srbije, Romunije in Slovenije. Iz ŠC Velenje se je na tekmovanje uspel uvrstiti gimnazijec Miha Rožič, ki ga je spremljala njegova mentorica Tanja Golob. Tekmovanje je bilo zelo naporno in Miha je pokazal veliko ne samo geografskega znanja, ampak tudi znanja z drugih predmetnih področij, ki ga je moral povezovati z geografijo. V konkurenci srednješolcev je osvojil odlično srebrno medaljo, boljši od njega, z zlato medaljo, so bili samo trije tekmovalci.

Preberi več

Dragi dijaki, spoštovani starši

V četrtek, 31. 8. 2017, na ŠC Velenje že tradicionalno pripravljamo sprejem dijakov (novincev), ki so vpisani v začetne letnike. Razporedi sprejema so objavljeni na spletih straneh posameznih šol.

Prvi šolski dan bo v petek, 1. 9. 2017. Dijaki lahko na spletnih straneh šol preverijo, kako oz. kje bo potekal prvi šolski dan.

Naj bo šolsko leto 2017/2018 prijetno in uspehov polno!

Preberi več

Objava razpisa

Šolski center Velenje razpisuje prevoz gibalno oviranega dijaka v in iz šole, iz Šaleka 103 do Trga mladosti 3, Velenje.
Enkrat tedensko je potrebno zagotoviti prevoz iz Šaleka 103 do Koroške 62a Velenje, kjer so prostori Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Za zagotovitev prevoza mara prijavitelj zagotoviti prevozno sredstvo, ki z invalidskim vozičkom zagotavlja prevoz dijaka in spremljevalca zjutraj do 7.45 ure v šolo oz. MIC in po urniku popoldan domov.
V dopoldanskem času mora v primeru potreb dijaka prijavitelj zagotoviti na klic z odzivom največ 1 ure prevoz dijaka domov.

Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje vabimo, da pošljejo prijave v roku 3 dni od objave na naslov:

Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje s pripisom »PREVOZ DIJAKA«.
O rezultatih izbire bomo prijavitelje obvestili v roku 3 dni od poteka prijave.

Preberi več

Zaključek šolskega leta 2016/2017

V sredo, 16. avgusta, smo na našem centu spet na široko odprli šolska vrata.

Najprej smo se na skupnem učiteljskem zboru še enkrat temeljito seznanili z vsemi odprtimi nalogami in pomembnostmi za čimbolj uspešen zaključek tekočega šolskega in študijskega leta in s pripravo na novo, ki ga bomo z dijaki začeli že 31. avgusta, ko bomo medse sprejeli blizu 500 dijakov novincev. V petek, 1. septembra, pa je že prvi šolski dan.

V drugem delu skupnega UZ pa smo prisluhnili predavateljici Nastji Mulej, ki je specialistka in moderatorka poučevanja enostavnega in ustvarjalnega razmišljanja v šoli.

Vsem dijakom, študentom in sodelavcem želim čim več ustvarjalne moči in uspehov pri šolskem delu.

mag. Ivan Kotnik, direktor ŠC Velenje

Preberi več

OBVESTILO – IZVAJANJE PROJEKTA PRVA ZAPOSLITEV   2017

Datum: 16. 8 2017

OBVESTILO – IZVAJANJE PROJEKTA PRVA ZAPOSLITEV   2017

 

Šolski center Velenje je v letu 2016  uspešno kandidiral na razpis za projekt

  • Prva zaposlitev 2017.

Po projektu Prva zaposlitev 2017 smo s 1. 12. 2016 za obdobje 8 mesec zaposlili s financiranjem projekta s strani MIZŠ vzgojitelja   v višini 16.560,00 EUR.

Iz naslova projekta  so  v celoti  kriti stroški plač, malic, prevozni stroški ter stroški mentorja.

Javni razpis za izbor operacij je delno  financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Vzgojiteljica-začetnica (v nadaljevanju vzgojiteljica)  je  z mentorjem  sodelovala  pri sprejemu dijakov v dom na začetku šolskega leta. Pripravljala je   letni delovni načrt za vzgojno skupino, organizirala učne ure, izvajala interesne dejavnosti v skupini ali na nivoju dijaškega doma,  organizirala je oglede predstav, razstav in tekmovanj. Dijake je  spremljala  na koncertih, strokovnih ekskurzijah, izletih, piknikih, tekmovanjih, različnih igrah in na prireditvah. Pri vzgoji je  sodelovala    s starši, šolo in drugimi. Pri tem je sodelovala   z   svetovalno službo Šolskega centra Velenje pri reševanju pedagoške problematike. Izvajal je  mentorstva domskim organizacijam, kot je npr. domska skupnost in razne komisije. Organizirala je urejanje zbirk, panojev, prostorov in okolice doma. Spremljala je   dogajanja v prostoru, kjer se dijaki prehranjujejo, reševal    posebne vzgojne in učne probleme dijakov, jim svetovala ter   jih spodbujala  k reševanju njihovih problemov.

Vzgojiteljica je opravljala vzgojno-izobraževalni proces v skladu s  temeljnimi cilji vzgojnega programa  za dijaške domove   ob podpori, sodelovanju in svetovanju ter nadzoru  mentorja ter ob upoštevanju temeljnih načel  vzgojno-izobraževalnega procesa.

Vzgojno izobraževalni proces je  izvajala kot individualno pedagoško delo s posameznim dijakom ter skupinsko z dijaki vzgojne skupine.

V okviru prostočasnih dejavnosti je dijakom zagotavljala čim širši izbor   dejavnosti,  jih spodbujala  ter jim tako omogočala sprostitev ter aktivno preživljanje prostega časa v varnem, kreativnem in zdravem okolju.

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu se izobražujejo v šolah Šolskega centra Velenje, zato se jim omogoča v popoldanskem času ter ob vikendih koriščenje vseh športnih objektov ŠC Velenje.

Za vzgojno izobraževalni proces je vodila predpisano pedagoško dokumentacijo. Izvajal je različne oblike in načine spremljave in vrednotenja ter na tej osnovi izboljševala kvaliteto in kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa v celoti oz. njegovih posameznih delov.

Glede dejstva, da je  2/3 dijakov    Dijaškega doma  in Srbije ter Bosne in Hercegovine je vzgojiteljica   v sodelovanju z mentorjem izvedla aktivnosti, s pomočjo katerih so dijaki spoznavali kulturo v Sloveniji, utrjevali njihova močna področja ter se učili in utrjevali slovenski jezik.

Pri različnih  aktivnostih se je   vzgojiteljica    povezala z organizatorico prostovoljnega dela na Šolskem centru Velenje, ki ji je  pomagala z vključitvijo prostovoljce, kar je prispevalo k povezovanju in krepitvi dobrih odnosov med vsemi dijaki Šolskega centra Velenje.

 

 

 

 

Preberi več

Odlični tudi pri opravljanju splošne mature 2017

V  šolskem letu 2016/17 je 4. letnik gimnazije Velenje obiskovalo 75 dijakov. K opravljanju mature je v spomladanskem roku pristopilo 59 dijakov splošne gimnazije s športnim oddelkom in 10 dijakov umetniške gimnazije.

Z rezultati, ki so jih dosegli naši maturanti, smo zelo zadovoljni, saj so maturanti splošne gimnazije s športnim oddelkom dosegli 100 % uspeh, medtem ko na umetniški gimnaziji le en maturant ni bil uspešen. Skupni uspeh na maturi je 98,6 %, kar je za dobrih 5 % višje od slovenskega povprečja. Pohvalimo se lahko s petimi zlatimi maturanti: Meta Kodrič, Ajda Frankovič, Nejc Potočnik, Tea Suhoveršnik in Metka Pirnat.

mag. Ivan Kotnik,

direktor ŠC Velenje

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660