srssssersssdgimvssmicdsd
  • Šolski center Velenje
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

PRIDI, POGLEJ, PRIDRUŽI SE NAM POD MAVRICO ZNANJA

Dragi devetošolci, spoštovani starši!

V času ko se odločate o nadaljevanju izobraževanja se gotovo znajdete pred mnogimi vprašanji. Na Šolskem centru Velenje za vas pripravljamo prireditev z naslovom Pridi, poglej, pridruži se nam pod mavrico znanja, na kateri vam bomo predstavili možnosti izobraževanja v naših programih. Na nekoliko drugačen način.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite v četrtek, 7. 12. 2017 ob 17. uri v Domu kulture Velenje.

Celotno vabilo najdete tukaj.

Preberi več

Za vas in nas posadimo drevo

Smo že deseta generacija okoljevarstvenih tehnikov na Šolskem centru Velenje.  Želimo nadaljevati tradicijo naših predhodnikov,  zato bomo tudi mi posadili drevo – RDEČELISTNO SLIVO v Okoljevarstvenem gaju.

V PETEK, 24. 11. 2017, vas vabimo na 10. jubilejno prireditev “Za vas in nas posadimo drevo”.

Ob 12.50 vas pričakujemo na parkirišču pred Medpodjetniškim izobraževalnim centrom. Od tam vas bomo dijaki pospremili v Okoljevarstveni gaj.

VABILO_2017_posadimo drevo

Preberi več

Konferenca Krožno gospodarstvo

V sredo, 16. novembra 2017, je na MIC-u potekala letna konferenca Savinjsko-šaleške zbornice (SŠGZ) in Društva za kakovost in ravnanje z okoljem (DKRO), tokrat na temo Krožno gospodarstvo. Najprej so udeležene nagovorili predstavniki organizatorjev, dr. Emil Šterbenk (DKRO), dr. Blaž Nardin in mag. Franci Kotnik (SŠGZ) ter podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol in pomočnik vodje MIC-a, Uroš Lukič. Nato so besedo prevzeli strokovnjaki na področju teme konference iz teorije in prakse.

Plenarni predavanji in primeri iz prakse so navzočim udeležencem konference celovito predstavili izzive in prednosti koncepta krožnega gospodarstva. Dr. Dragica Marinič iz Štajerske gospodarske zbornice je izvedla predavanje na temo Prehod v krožno gospodarstvo – krožni poslovni modeli, Janja Leban iz Gospodarske zbornice Slovenije pa na temo Od odpadkov do krožnega gospodarstva. Predstavljeni so bili tudi primeri iz prakse: Dr. Aleš Mihelič iz Gorenja d. d. je predstavil izkušnje Gorenja v projektu prehoda v krožno gospodarstvo – RESCOM, Ajda Pleterski iz Gorenja Surovine d. o . o . je izpostavila ravnanje z odpadki kot pomemben člen krožnega gospodarstva, mag. Marko Mavec iz Eurofins Erico d. o. o. se je osredotočil na podporo krožnemu gospodarstvu z okoljskega vidika, mag. Emil Šehič iz ZEOS d. o. o. pa na snovni tok odpadkov v krožnem gospodarstvu. Dr. Selma Filipančič Jenko iz društva NOVUS je predstavila izzive in potenciale nevladnih organizacij pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Preberi več

Praktično usposabljanje dijakov iz Makedonije

Na Elektro in računalniški šoli in na Medpodjetniškem izobraževalnem centru med 6. in 17. novembrom  2017 gostimo na praktičnem usposabljanju z delom kar 30 dijakov iz Makedonije, ki prihajajo iz strokovne šole Strucnoto uciliste Niko Nestor iz Struge.

Dijaki, ki se sicer izobražujejo v programu Elektrotehnik računalništva, bodo med 14-dnevnim bivanjem v Velenju programirali mikrokrmilnike za nadzor senzorjev, izdelali spletno aplikacijo za delo z mikrokrmilniki in vzpostavili računalniški sistem in omrežje za celovito upravljanje s senzoriko na daljavo.

Dijaki iz Makedonije so bili vključeni še v različne druge aktivnosti, med drugim so jih dijaki Šole za storivene dejavnosti (po zelo deževnem vremenu) turistično vodili po Velenju, ogledali so si Muzej premogovništva Slovenije, odšli na vikend izlete v Celovec, Maribor in Ljubljano  …

Sodeč po prvih komentarjih makedonskih dijakov so le-ti zadovoljni s programom dela in dosedanjo izvedbo praktičnega usposabljanja, posebej pa so navdušeni nad opremljenostjo šole in pogoji dela za dijake.

Praktično usposabljanje makedonskih dijakov poteka v okviru projekta mobilnosti Erasmus+.

Preberi več

Premogovnik Velenje zaposluje kadre

V Premogovniku Velenje kadrovski trendi, kažejo, da bodo rudarski poklici tudi v prihodnosti po­trebni, zato podjetje zaposluje in izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so nujni v proce­su pridobivanja premoga. Za potrebe proizvodnega procesa smo maja letos zaposlili petintrideset novih sodelavcev, v oktobru pa še dvaintrideset.

Celoten članek

Preberi več

Projekt Spletni portal FRANČEK

Naša šola sodeluje v projektu Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika.

Projekt Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta bo pripravljeno  e-orodje, ki bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Naši učenci/dijaki in učitelji bodo tako med prvimi v Sloveniji lahko uporabljali in pomagali izoblikovati:

  • portal Franček.si, ki bo obsegal odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika;
  • nov Šolski slovar slovenskega jezika;
  • orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi;
  • Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in
  • nabor gradiv z opisom učnih metod, ki bodo pripomogle k obsežnejši uporabi predstavljenega e-orodja pri pripravi in izvajanju pedagoških procesov in k boljši usposobljenosti učiteljev za delo na področju prožnih oblik učenja.

E-orodje bo prinašalo vsebine, posebej prilagojene vsaki od treh starostnih skupin učencev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah (1. razred, 6.–9. razred, srednja šola). Sodelovali bomo z učitelji in učenci z 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupno 537 oddelki, ki bodo izvajali spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta in kot multiplikatorji seznanjali z njim druge učitelje in učence. Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem.

www.franček.si

Preberi več

Natečaj Zgodbe gradov v Šaleški dolini

Na Šoli za storitvene dejavnosti ŠCV želimo obeležiti leto 2018 kot leto evropske kulturne dediščine. Mlade želimo spodbujati k raziskovanju življenja nekoč in iskanju potenciala, ki ga gradovi predstavljajo danes.
Prijavite se in sodelujte!

Preberi več

Kandidata za predsednika Združenja dijakov ŠCV

Ker se bližajo volitve predsednika Združenja dijakov Šolskega centra Velenje, objavljamo kandidaturi dveh dijakov, ki kandidirata za to mesto. To sta Žiga Lorger (Gimnazija) in Adrian Drago Poprijan (Šola za storitvene dejavnosti).

Sem Žiga Lorger, odličen dijak 3.š-oddelka na Gimnaziji Velenje. Sem prijazna, komunikativna in odločna oseba, ki ima rada red in disciplino. V prostem času treniram nogomet. Šport me je naučil sodelovanja, vztrajanja in natančnosti, zato vsak začeti projekt izpeljem vzorno in stoodstotno. Znam sprejemati pomembne odločitve ter kritike, vendar morajo biti utemeljene. Letošnje šolsko leto je tudi drugo leto mojega mandata kot predsednika Skupnosti dijakov Gimnazije Velenje. Ta funkcija me je skozi številne projekte naučila, kako organizirati dogodke, v njih tvorno sodelovati in reševati težave, ki nastanejo ob tem.

Moja vloga predsednika Združenja dijakov ŠCV bi bila ponovno obnoviti skrhane vezi med šolami Šolskega centra Velenje. Več let se pojavljajo govorice, da vsaka srednja šola vleče svoje vezi, zato bi v ta namen posodobil obstoječi letni delovni načrt, v katerega bi dodal aktivnosti, ki bi še dodatno povezale šole. Edina večja dejavnost, ki poskuša povezati šole, je mnogoboj družabnosti, kjer dijaki med seboj tekmujejo, da pa ne bi dijaki med seboj samo tekmovali, bi uvedel aktivnosti, kjer bi se dijaki družili na druge načine, kot je bil na primer Center mladosti. Obdržal bi največjo prireditev, Center mladosti, z vsemi vsebinami ( predstavitev šol z delavnicami, aktivnosti v amfiteatru in koncerti na odrih: Dom Kulture, Mozaik in glavni oder na Titovem trgu). Sodelovanje med šolami bi še dodatno okrepil, tako da bi se šole med seboj obveščale o dejavnostih, ki jih načrtujejo, da bi lahko tudi dijaki drugih šol prav tako sodelovali. Na koncu šolskega leta bi za uspešno opravljeno šolsko leto organiziral sprostitveni ples za dijake šolskega centra, kjer bi bil na začetku kratek program, nato bi sledile karaoke ter nato ples.

Ker pa smo izobraževalna ustanova, bi v letni delovni načrt dodali tudi predavanja in okrogle mize na različne teme, ki niso tako pogoste v šoli, vendar so še kako pomembne za življenje. Predlagal bi tudi, da bi se moral ŠCV povezati s podjetji in lokalno skupnostjo, ter pregledati kadrovske potrebe v SAŠA regiji, saj bi tako dijaki vedeli katere kadre bodo zaposlovali in kje bi lahko kasneje dobili službo.

Sestanke Združenja dijakov ŠCV bi organiziral enkrat mesečno, na njih bi se poročalo o dogajanju na posameznih šolah. Predlagal bi, za dodatno motivacijo in spodbudo k sodelovanju, denarno nagrado za najbolj aktivno šolo v sklopu prireditev in dogodkov, ki bi bila namenjena skupnosti dijakov na tej šoli. Denar za stimulacijo dijakov na posameznih šolah, bi dobili iz določenega procenta iz prispevka dijakov na začetku šolskega leta.

Skupaj napišimo novo poglavje naše zgodbe.

Sem Adrian Drago Poprijan, dijak Šole za storitvene dejavnosti na Šolskem centru v Velenju, izobražujem se v programu ekonomski tehnik. Na Šoli za storitvene dejavnosti sem prejel že mnogo pisnih pohval in priznanj, kar je potrdilo za moje vestno in odgovorno delo v šoli in razlog, ki me je tudi spodbudil h kandidaturi. Dijaki smo zelo ponosni na nadstandardne storitve na srednjih šolah ŠCV in smo vedno pripravljeni prispevati svoj pogled na ponudbo znanja. Zavedamo se, da se pripravljamo na odgovorno opravljanje poklicev in bodo delodajalci pričakovali od nas, bodočih zaposlenih, širok nabor raznovrstnih kompetenc. Priložnosti Slovenije kot članice EU so v porabi sredstev za različne projekte, zato bi morda lahko s svojimi predlogi prispevali k prijavam in izvedbam projektov na področju mobilnosti mladih, izmenjave dijakov s sosednjimi državami in morda še kakšnih drugih. Že od malih nog obiskujem glasbeno šolo in z izobraževanjem na glasbenem področju nadaljujem tudi kot dijak. Menim, da se moja odločnost doseganja zastavljenih ciljev kaže tudi v številnih nastopih na velikih tekmovanjih, kjer sem dosegel mnoge nagrade in pohvale. V lanskem šolskem letu sem v projektu Šola ambasadorka EU postal dijak ambasador.

Preberi več

Janja Garnbret in njena sanjska sezona

Janja Garnbret, dijakinja 4. Š, si je s sijajnim nizom dosežkov že pred kranjskim zaključkom sezone zagotovila kar dva naslova. Že drugič v zadnjih dveh letih  je kot najbolj vsestranska športna plezalka v svetovni karavani osvojila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti  in kombinaciji. V nedeljski finale v Kranju  je vstopila  kot vodilna ter svojo sanjsko sezono končala z zmago.

Pred to tekmo je povedala:

“Zmaga bi mi pomenilo veliko, ker si želim pred domačim občinstvom pokazati svoje najboljše plezanje in dobro formo. Upam, da mi bo to uspelo.”

Za njo je rekordna celotna sezona, tako balvanska kot težavnostna, saj je skupno osvojila devet zmag,  kar je največ doslej v eni sezoni v zgodovini tega športa, šest v težavnosti in tri v balvanih. Pobrala je  največji delež kolajn v pravkar končani sezoni, na stopničkah je stala kar dvanajstkrat. V težavnosti na osmih tekmah je bila najslabše dvakrat tretja.

Naslov v olimpijski kombinaciji, gre za seštevek sezone v težavnosti, balvanih in hitrosti, je osvojila z rekordno prednostjo v zgodovini tega merjenja, saj je osvojila 1135 točk.

Trenutno najuspešnejša slovenska športna plezalka se je izkazala tudi na letošnjih celinskih tekmovanjih. Postala je evropska prvakinja v kombinaciji, potem ko je bila druga na EP v balvanih in četrta na EP v težavnosti.

ČESTITAMO!

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660