srssersssdgimvssmicdsd

Člani sveta ŠC Velenje

V skladu s sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  »Šolski center Velenje«,  štev. 01403-42/2009/4, z dne 10. marca 2009, svet sestavlja 23  članov, in sicer:

 • 5 predstavnikov ustanovitelja, od petih predstavnikov ustanovitelja imenuje 4 predstavnike Vlada RS, 1 predstavnika pa Mestna občina Velenje. Trije predstavniki, ki jih imenuje Vlada, so predstavniki delodajalcev, za katere zavod izobražuje in zanje posreduje tudi predlog imenovanja na Vlado RS.
 • 5 predstavnikov delavcev organizacijskih enot-srednjih šol,
 • 2 predstavnika delavcev skupnih služb in MIC,
 • 5 predstavnikov staršev dijakov,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
 • predsednik strateškega sveta VSŠ, ki je po svojem položaju član sveta ŠCV.

Od 5 predstavnikov ustanovitelja je s strani MO Velenje imenovana Irena Poljanšek Sivka.

Za ostale 4 predstavnike ustanovitelja  sklep Vlade RS pričakujemo v najkrajšem času. Kot predstavniki delodajalcev so bili  s strani ŠC Velenje na Vlado RS  predlagani dr. Janez Rošer iz Premogovnika Velenje, Maja Bradeško iz Gorenja ter Mitja Acman iz Obrtno podjetniške zbornice Velenje.

Od predstavnikov delavcev organizacijskih enot so bili   na volitvah po enotah   izvoljeni:

 • Martina Ravnak, Šola za rudarstvo in varstvo okolja,
 • Radovan Repnik, Strojna šole,
 • Marjetka Herodež, Elektro in računalniška šole,
 • Anita Rudolf Pečnik, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Peter Jevšenak, Gimnazija.

Kot predstavnika Skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra sta bila na volitvah izvoljena:

 • Igor Doler  in
 • Marijan Vertačnik.

Kot predstavniki staršev so bili po šolah  v svet izvoljeni:

 • Radovan Pečovnik, Šola za rudarstvo in varstvo okolja,
 • Marija Polak Rožič, Strojna šola,
 • Benjamin Hlastan, Elektro in računalniška šola,
 • Vanja Pušnik, Šola za storitvene dejavnosti in
 • Vesna Rožič, Gimnazija.

Dijaki Šolskega centra Velenje so izvedli volitve 11. maja 2017, v svet  Šolskega centra Velenje sta bila izvoljena:

 • Gregor Lesjak, dijak Strojne šole in
 • Vid Pejovnik, dijak Elektro in računalniške šole.

Študenti so izvedli volitve 11. maja 2017, v svet so bili izvoljeni:

 • Špela Korenak,
 • Žiga Prasnic in
 • Gregor Prodnik.

Kot predsednik strateškega sveta Višje strokovne šole je po funkciji član sveta Franc Štravs.

Predsednica sveta Šolskega centra Velenje je Marjetka Herodež, namestnica predsednice pa Anita Rudolf Pečnik.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660