srssssersssdgimvssmicdsd

Člani sveta ŠC Velenje

 1. Predstavniki ustanovitelja:
 • Irena Poljanšek -Sivka, predstavnica Vlade RS,
 • mag. Marko Mavec, predstavnik MO Velenje,
 • Boris Potrč,  Kersnikova 35, Velenje, predstavnik delodajalcev, Premogovnik Velenje,
 • mag. Irena Vodopivec,  predstavnica  delodajalcev,   Gorenje, d. d.  in
 • Branko Meh,   predstavnik delodajalcev, Obrtno podjetniška zbornica Velenje.
 1. Predstavniki delavcev organizacijskih enot:
 •  Martina Ravnak, Šola za rudarstvo in varstvo okolja,
 •  Radovan Repnik, Strojna šola,
 •  Marjetka Herodež, Elektro in računalniška šola,
 •  Anita Rudolf Pečnik, Šola za storitvene dejavnosti in
 •  Peter Jevšenak, Gimnazija.
 1. Predstavnika Skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra sta:
 • Uroš Lukič in
 • Marijan Vertačnik.
 1. Predstavniki staršev dijakov so:
 • Radovan Pečovnik, predstavnik staršev Šole za rudarstvo in varstvo okolja
 • Marija Polak Rožič, predstavnica  staršev Strojne šole,
 • Benjamin Hlastan, predstavnik staršev Elektro in računalniške šole,
 • Peter Šlutej, predstavnik staršev Šole za storitvene dejavnosti in
 • Vesna Rožič, predstavnica staršev Gimnazije Velenje.
 1. Predstavniki študentov so:
 • Ksenija Brešar,
 • Jan Plahuta in
 • Klemen Laznik.
 1. Predstavnika dijakov so:
 • Sebastjan Čretnik in
 • Karin Turner. 
 1. Kot predsednik strateškega sveta Višje strokovne šole je po funkciji član sveta Šolskega centra Velenje Franc Štravs.

Predsednik sveta Šolskega centra Velenje je Uroš Lukič, namestnica predsednika sveta je Marjetka Herodež.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660