srssssersssdgimvssmicdsd

Subvencija prevoza v šolo

Z novim šolskim letom imate možnost izpolniti elektronsko vlogo za izdajo subvencioniranega prevoza. Vlagatelji morajo za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP predložiti Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Za hitrejši postopek izdaje vozovnice na prodajnem mestu priporočamo izpolnitev spletne vloge.

Vnos spletne vloge za subvencionirane prevoze je dostopna na povezavi tukaj

http://91.209.49.136/Web_vloga/Default.aspx

Po vnosu podatkov v spletni obrazec le tega izpišete in ga potrdite na šoli, kjer ste vpisani, ali pa izpisanemu obrazcu priložite potrdilo o vpisu.

Podpisano in potrjeno vlogo vlagatelj prinese k prevozniku, kjer je že preteklo leto oddal vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo opravil pretežni del prevoza.

Pri izpolnjevanju vloge se v polje z nazivom prevoznika za vse relacije vpiše prevoznik »IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje; vpiše se celotna relacija ne glede na prevoznika in morebitno prestopanje.

Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so naslednje:

  • Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo  navedeno na vlogi.
  • V kolikor vlagatelj potrebuje potovanja z mestnim prometom zunaj navedene medkrajevne relacije, mora kupiti kombinirano vozovnico, ki poleg medkrajevne relacije, obsega še ustrezne mestne promete.
  • Vozovnica IJPP (medkrajevne relacije ter mestni promet Ljubljana in Maribor) bo naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo brezplačno na prodajnem mestu prevoznika.  Vsi prevozniki ne bodo izdajali subvencioniranih vozovnic IJPP na vseh svojih prodajnih mestih, zato je pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP s strani vlagatelja potrebno preveriti seznam prodajnih mest (podan v prilogi),  kjer bo omogočen nakup subvencioniranih vozovnic IJPP.

Več informacij na spletni strani: tukaj

 

 

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660