srssersssdgimvssmicdsd

Projekt ERASMUS+ Don’t DROP me OUTside

Šolski center Velenje je kot partner od januarja 2018 vključen v dve in pol leti trajajoči mednarodni projekt Don’t DROP me OUTside (2017-1-NL01-KA201-035264), ki ga vodi nevladna organizacija Digg’Out iz Nizozemske in sofinancira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+.

Splošni cilj projekta je z uporabo celostnega pristopa pri obravnavi osipnikov, z razvojem izobraževalnih programov za dijake in z razvojem spletnih orodij za analizo ter povečanjem usposobljenosti učiteljev za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja prispevati k zmanjšanju osipništva, tudi skritega, v partnerskih organizacijah.

Projekt je namenjen predvsem učiteljem, ki potrebujejo dodatna praktična znanja za hitro prepoznavanje dijakov, ki se nagibajo k opustitvi šolanja. Učitelji bodo med ostalimi projektnimi aktivnostmi spoznavali tudi inovativne načine za preprečevanje osipništva.

Projekt pa je namenjen tudi rizičnim dijakom za opustitev šolanja. Le-ti namreč potrebujejo boljšo kakovost učnega procesa, izboljšanje odnosa s šolo in odpravo dejavnikov, ki vplivajo na opustitev šolanja.

Predvideni rezultati projekta so: razvoj okvirja pristojnosti učiteljev v odnosu do osipništva, kompetenčni test učiteljev o osipništvu, razvoj učnih gradiv in usposabljanja za učitelje, razvoj izobraževalnega programa za dijake ter razvoj spletne platforme, kjer bodo objavljena razvita gradiva in študije.

Partnerji projekta so:

  • Digg’Out, Nizozemska (vodilni partner),
  • Anna van Rijn Collega, Nizozemska,
  • Hayatboyu Ogrenme Akademisi Dernegi (H@BDER), Turčija,
  • Agencija za razvoj Empoli Valdesa, Italija,
  • Instituto Superiore Statale Fermi da Vinci, Italija,
  • PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o, Slovenija,
  • Šolski center Velenje, Slovenija.

Trajanje projekta: 1. 12. 2017 – 5. 4. 2020

Odgovorna oseba projekta na ŠC Velenje je Miran Papež.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660