srssersssdgimvssmicdsd

Premogovnik Velenje zaposluje kadre

V Premogovniku Velenje kadrovski trendi, kažejo, da bodo rudarski poklici tudi v prihodnosti po­trebni, zato podjetje zaposluje in izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so nujni v proce­su pridobivanja premoga. Za potrebe proizvodnega procesa smo maja letos zaposlili petintrideset novih sodelavcev, v oktobru pa še dvaintrideset.

Celoten članek

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660