srssersssdgimvssmicdsd

Predstavitev ŠCV

Ustanovitelj Šolskega centra Velenje je Republika Slovenija (novi sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje je bil izdan 10. marca 2009), za katero Vlada Republike Slovenije uresničuje ustanoviteljske pravice. Šolski center Velenje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja pet srednjih šol, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe.

Šolski center Velenje (v nadaljevanju ŠC Velenje) sestavljajo:

  • Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
  • Elektro in računalniška šola
  • Šola za storitvene dejavnosti
  • Gimnazija
  • Višja strokovna šola
  • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
  • Skupne službe, v okviru katerih izvajamo tudi dejavnost dijaškega doma.

 

Janko Pogorelčnik
Direktor Šolskega centra Velenje

  +386 3 89 60600    |      info@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660