srssersssdgimvssmicdsd

Razpored videokonferenc na predinformativni dan

PREDINFORMATIVNI DAN NA ŠCV: 20. 1. 2022

8.00

Vpisni postopek (obvezno za vse dijake)

9.00

Zavod RS za zaposlovanje – “Načrtovanje kariere in možnost zaposlitve”

Fakulteta za strojništvo UM

Fakulteta za zdravstvene vede UM

Dentalna medicina

Pedagoška fakulteta UL

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP

Meeting ID: 844 3099 6714
Passcode: 521392

9.45

Odmor za malico

10.00 – 10.45

Vojska

Študentski domovi UM

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, UL

Fakulteta za farmacijo UL

IntegralEdu (študij v tujini)

Ekonomska fakulteta UL

Fakulteta za humanistične študije UP

Meeting ID: 849 6368 4289

Passcode: 961590

10.50 – 11.50

Višja strokovna šola ŠCV

Študentski domovi UL

Meeting ID: 387 350 0638

Passcode: 2z4nbF

EURES (mednarodna kariera)

Meeting ID: 883 1636 8051

Passcode: 677092

Fakulteta za logistiko UM

Fakulteta za energetiko UM

Pedagoška fakulteta UP

Društvo NOVUS – “Komunikacija je ključ do uspeha”

Meeting ID: 899 8070 9874
Passcode: 748070

11.55 – 12.40

Visoka šola za varstvo okolja (Velenje)

Fakulteta za šport UL

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (Celje)

Fakulteta za elektrotehniko UL

Fakulteta za turizem UM

Alma Mater Europaea – ECM

12.45 – 13.30

Policija

Fakulteta za družbene vede UL

Meeting ID: 990 4092 1642

Passcode: 835433

Fakulteta za strojništvo UL

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Biotehniška fakulteta UL

Pravna fakulteta UL

Filozofska fakulteta UL

13.35 – 14.20

Fakulteta za matematiko in fiziko UL

Fakulteta za management UP

Fakulteta za turistične študije Turistica UP

Gospodarsko inženirstvo UM

Naravoslovnotehniška fakulteta UL

Medicinska fakulteta UM

Fakulteta za organizacijske vede UM

14.25 – 15.10

Pravna fakulteta UM

Pravna fakulteta UM

Meeting ID: 420 365 6825

Passcode: 629340

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Evropska pravna fakulteta

*UL: Univerza v Ljubljani; UM: Univerza v Mariboru; UP: Univerza na Primorskem.

Preberi več

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 
 
Predmet razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Namen projekta

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Preberi več

Projekt Munera 3

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev.
Pripravili smo naslednje 64-urne programe:

 • Inteligentne instalacije in avtomatizacija – osnovni
 • Inteligentne instalacije in avtomatizacija – nadaljevalni
 • Slovenska kulinarika
 • Hidravlika in elektrohidravlika
 • Pnevmatika in elektropnevmatika
 • Office 365 v izobraževanju
 • Krepitev lastnega psihofizičnega ravnovesja
 • Korporativni wellness program “Zdravi in vitalni na delu”
 • Uporabno računalništvo
 • Petzvezdično doživetje naših gostov v času praznikov in dopustov

Vključite se lahko tudi v programe VSŠ.

Za več informacij se obrnite na koordinatorja projekta:
Igor Doler
igor.doler@scv.si
03/89-68-277

Preberi več

Kreativni generator (Partnerstvo v inovacijskem projektu, Zavod RS za šolstvo)

V šol. letu 2015/16 smo se kot partnerji priključili  inovacijskemu projektu z Gimnazijo Celje Center. Ob obstoječih raziskovalnih tekmovanjih (Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, Mladi za Celje) želimo na regijski ravni razviti model vzporednega natečaja, ki bi mlade spodbujal h kreativnemu izboru raziskovalnih tem s konkretnimi raziskovalnimi cilji (storitvami ali izdelki) in ki bi svojo oporo našel v realnem okolju. Projekt želi ponuditi tudi možnosti za lažje študijsko in poklicno usmerjanje mladih ter usmerjanje in krepitev regijskih štipendijskih shem. 

V šol. letu 2016/17 bomo v ta model vključili 6 raziskovalnih nalog, ki so bile preko obeh gibanj že izdelane in javno predstavljene ter so se uvrstile tudi na državni nivo tekmovanja. V tej fazi smo na nivoju šol, kjer so raziskovalne naloge nastale, izbrali naloge, ki smo jih prepoznali kot perspektivne za nadaljnji tehnološki razvoj in/ali implementacijo na trg.

Pomembne informacije in spremljava sprotnega dogajanja na projektu je vidna na spletnem portalu www.kreativni-generator.si.

Preberi več

Podjetniške ideje – Start up (Sodelovanje z Ustvarjalnikom, pospeševalnikom mladinskega podjetništva)

V šol. letu 2016/17 bomo izvajali krožek podjetništva s poudarkom na iskanju in realizaciji idej. Sodelovali bomo z Ustvarjalnikom, pospeševalnikom mladinskega podjetništva, ki bo predstavljal iztočnico za Start up vikende, kjer bomo sodelovali z našimi dijaki. Cilj krožka Start up je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastno poslovno idejo. Že v prejšnjem šol. letu smo poglobili sodelovanje s Podjetniškim centrom Standard, kjer bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj ideje.
Krožek Start up se bo odvijal v Podjetniškem centru Standard v sodelovanju z Ustvarjalnikom.

Preberi več

Srečno do četrtega letnika (Inovacijski projekt, Zavod RS za šolstvo)

V šol. letu 2016/17 začenjamo z novim inovacijskim projektom, katerega cilj je zmanjšati osip; predvsem v prvih letnikih SSI programov. V ta namen bomo najprej pregledali obstoječe načine delovanja v učno-vzgojnem procesu, identificirali tiste, ki vodijo, pripomorejo k slabemu učnemu uspehu in posledično k osipu, poiskali ustreznejše strategije, metode in načine delovanja in jih uporabili v učno–vzgojnem procesu.

Planirane dejavnosti:

 • določitev ustrezne razporeditve ocenjevanja znanja tekom šolskega leta;
 • dodatno (kontinuirano) izobraževanje dijakov, staršev in učiteljev (večkrat med šolskim letom z ugotavljanjem učinkov izobraževanja);
 • metode učenja, identifikacija potencialnih osipnikov, spremljanje le-teh;
 • priprava dijakov, da si izdelajo načrt učenja;
 • spodbujanje dijakov za branje literature s področja učinkovitega učenja.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660