srssersssdgimvssmicdsd

Razpored videokonferenc na predinformativni dan

PREDINFORMATIVNI DAN NA ŠCV: 20. 1. 2022

8.00

Vpisni postopek (obvezno za vse dijake)

9.00

Zavod RS za zaposlovanje – “Načrtovanje kariere in možnost zaposlitve”

Fakulteta za strojništvo UM

Fakulteta za zdravstvene vede UM

Dentalna medicina

Pedagoška fakulteta UL

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP

Meeting ID: 844 3099 6714
Passcode: 521392

9.45

Odmor za malico

10.00 – 10.45

Vojska

Študentski domovi UM

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, UL

Fakulteta za farmacijo UL

IntegralEdu (študij v tujini)

Ekonomska fakulteta UL

Fakulteta za humanistične študije UP

Meeting ID: 849 6368 4289

Passcode: 961590

10.50 – 11.50

Višja strokovna šola ŠCV

Študentski domovi UL

Meeting ID: 387 350 0638

Passcode: 2z4nbF

EURES (mednarodna kariera)

Meeting ID: 883 1636 8051

Passcode: 677092

Fakulteta za logistiko UM

Fakulteta za energetiko UM

Pedagoška fakulteta UP

Društvo NOVUS – “Komunikacija je ključ do uspeha”

Meeting ID: 899 8070 9874
Passcode: 748070

11.55 – 12.40

Visoka šola za varstvo okolja (Velenje)

Fakulteta za šport UL

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (Celje)

Fakulteta za elektrotehniko UL

Fakulteta za turizem UM

Alma Mater Europaea – ECM

12.45 – 13.30

Policija

Fakulteta za družbene vede UL

Meeting ID: 990 4092 1642

Passcode: 835433

Fakulteta za strojništvo UL

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Biotehniška fakulteta UL

Pravna fakulteta UL

Filozofska fakulteta UL

13.35 – 14.20

Fakulteta za matematiko in fiziko UL

Fakulteta za management UP

Fakulteta za turistične študije Turistica UP

Gospodarsko inženirstvo UM

Naravoslovnotehniška fakulteta UL

Medicinska fakulteta UM

Fakulteta za organizacijske vede UM

14.25 – 15.10

Pravna fakulteta UM

Pravna fakulteta UM

Meeting ID: 420 365 6825

Passcode: 629340

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Evropska pravna fakulteta

*UL: Univerza v Ljubljani; UM: Univerza v Mariboru; UP: Univerza na Primorskem.

Preberi več

MOTIV-e (Methods, tools and resources for effcient and engaging ICT enhanced teaching within VET), Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Naslov: Metode, orodja in viri za učinkovito poučevanje z okrepljeno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v poklicnem in strokovnem šolstvu

Trajanje projekta: september 2020 – avgust 2023.

Cilji projekta so omogočiti učiteljem enostaven dostop do XR (razširjena rsničnost) učnih gradiv, dodatno usposobiti učitelje za izdelavo XR učnih gradiv in t.i. panoram ter vzpostavitev VR (navidezna resničnost) didaktičnega centra z vso potrebno opremo. 

Nosilec projekta je KOMAG Inštitut za rudarsko tehnologijo, Gliwice, Poljska, partnerske organizacije so Tehnična šola za turizem in kreativno industrijo, Riga, Latvija, Poklicni avtoservisni izobraževalni center Boro Petruševski, Skopje, Severna Makedonija in Šolski center Velenje iz Slovenije.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta – motiv-e.eu

Preberi več

Projekt CIRCLE

Projekt CIRCLE je financiran s sredstvi Evropske unije (program INTERREG ADRION – sustainable region), ki se osredotoča na promoviranje krožne ekonomije, s posebnim poudarkom na ravnanju z odpadki in recikliranju. Želi predstaviti nekatere aspekte krožne ekonomije na območja, kjer je trenutno manj prisotna, tudi s pomočjo prenosa dobrih praks med partnerji projekta. V času trajanja projekta bomo razvili mestne laboratorije za inovativne rešitve (CIRCLabs), s pomočjo katerih bomo zasnovali in preizkusili inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih: industrijska simbioza, elektronski odpadki, organski odpadki in odpadki pri rušenju.  Šolski center Velenje v temu mednarodnemu projektu poleg predstavlja Slovenijo. Šolski center Velenje je v projektu vodi sklop komunikacija. Partnerji iz držav Jadranske regije (poleg Slovenije so vključeni še partnerji iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Albanije in Grčije) bodo v svojem okolju preučevali dobre prakse in najboljše načine za spopadanje s težavami omenjenih štirih prioritet, ki naj bi služili kot vodilo k optimalnemu upravljanju z odpadki kot delom krožne ekonomije.

Preberi več

Kitchen Our Kingdom Cooking Our Pashion (Kuhinja je naše kraljestvo, kuhanje naša strast); Erasmus+, KA2: šolska partnerstva

Projekt KOKCOP je namenjen spoznavanju nacionalnih in regionalnih jedi, gastronomske dediščine partnerskih držav, kot tudi predstavitvi slovenske gastronomske dediščine, kulture omizja in obedovanja, zlaganja serviet v različne vzorce za svečane pogrinjke, spoznavanja vin in kulture pitja, koktajlov in drugih mešanih pijač, kave in kavnih napitkov. 

Preberi več

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 
 
Predmet razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Namen projekta

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let omogoča zagotavljanje dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Preberi več

Projekt Talentjourney

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira progam Erasmus +  Evropske unije in v katerem želimo skupaj s partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije sodelovati pri odpravljanju odstopanj med ponudbo in potrebami pri  znanjih in spretnostih v proizvodnem sektorju na področju povezljivosti naprav in storitev / CDS (IoT v pametni proizvodnji). Projekt se osredotoča na uporabniško usmerjene, uporabniku in okolju prijazne rešitve. Cilj je vzpostavitev platforme Talentjourney, ki bo delovala kot mednarodni center odličnosti na področju pametne proizvodnje. Šolski center Velenje je v okviru tega projekta zadolžen za delovni paket 6,  za komunikacijo med deležniki projekta in ciljnimi javnostmi, torej partnerji projekta, ključnimi predstavniki iz gospodarstva in izobraževanci.

Preberi več

Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools (Razvoj učnega načrta umetne inteligence, prilagojenega za evropske srednje šole); Erasmus+, KA2: strateška partnerstva

Projekt ima cilj razvoj novega kurikula na področju umetne inteligenca, ki bo nadgradil področje robotike in programiranja. Glavna aktivnost bo namenjena izvedbi enotedenskih mednarodnih usposabljanj, ki se jih bodo udeležili predvidoma 4 dijaki in 2 učitelja. Med usposabljanji bodo udeleženci vključeni v delavnice, na katerih bodo v mednarodnih skupinah izvajali različne praktične naloge iz programiranja, krmiljenja in upravljanja robotov z namenom razvoja in izdelave ustreznih učnih enot, ki bi jih kasneje prenesli v domače okolje. V okviru projekta načrtujemo tudi izdelavo posebnega priročnika za poučevanje naprednih sistemov umetne inteligence, izdelavo priročnika za učitelje s praktičnimi vajami za delo dijakov in izdelavo posebnih knjižnic in baz podatkov.

Preberi več

Connect – enjoy mountains & learning outdors – CEMLO (Povežite se – uživajte v gorah in učenju); Erasmus+, KA2: šolska partnerstva

V okviru projekta bodo dijaki vključeni v različne aktivnosti v naravi v obliki projektnega tedna v organizaciji šole, ki bo gostitelj mednarodnega srečanja. Med projektnimi srečanji bodo dijaki obravnavali strokovne teme iz geografije in lokalne zgodovine, obenem pa se bodo seznanili še s pohodništvom, geodezijo in orientacijo v naravi.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660