Šolski center Velenje na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Velenje.

Končni rok za oddajo vlog je 30.03.2015 do 10:00 ure.